Juff. Boerema Skoalle. JBS

Juff. Boerema Skoalle. JBS

Foto boven: De opening van de ‘Juff. Boerema Skoalle’ aan de Jokwei wordt gedaan door niemand minder dan Juff. (Griet) Boerema zelf op 27-4-1964.

Deze Openbare Lagere School staat, net als aangegeven is, aan de Jokwei in Akkrum-oost. Hij is genoemd naar het eerste hoofd, juffrouw G. Boerema, die er een twee talige school van heeft gemaakt en erg bekend is geworden voor haar ijveren voor modern onderwijs-methoden en haar exsperimenten op dat gebied. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982). Inmiddels is de school in een ‘brede school’ opgegegaan enis de oude JBS gesloopt in 2013.

Boven: Opening Juffrouw Boerema school in 1964 met Burge-meester Anker, Marijke Knol, Fokke Engelsma, Juffrouw Boerema en Geesje Pebesma.
Met meester Jan van der Baan.

Wie was juff. Boerema ?  (Van de Juf. Boerema Skoalle). Griet D. (Douwelina) Boerema werd als Fries meisje uit een Groningse vader en een Drentse moeder geboren op 23 februari 1901. Waarschijnlijk achter in de ‘Wetterstege’ in Akkrum. (Achter (thans 2024) Smik & Smak.) Daarnaast heeft ze ook nog gewoond aan de Ljouwerterdyk 5. Griet Boerema was een graag geziend mens, die veel voor de Akkrumer gemeenschap heeft betekend. Naast lerares, Hoofd van de school, (Juf op ‘e iepenbiere skoalle Nes) heeft ze zich ook nog met zang/muziek bezig gehouden. En niet te vergeten de Onthoudersvereniging van Akkrum die ze mede heeft opgericht. Ze was een begrip in Akkrum. Geweldige vrouw waar men bij opkeek. Iedere les begon met zingen. Weet men zich nog te herinneren.

Griet D. Boerema uit Akkrum was in 1959 het enigste vrouwlijke hoofd van een openbare school in Friesland. Alleen daardoor is zij al een bijzondere vrouw. Maar er is meer . . . veel meer, dat deze onderwijzeres op deze plaats naar voren werd gehaald. Daarom vond elke Akkrumer het heel vanzelf sprekend, dat toen er een nieuw hoofd van de Nesser school moest komen, Juff Boerema benoemd werd. Na, van 12 mei 1919 voor de klass in school 3 (Leechein) te hebben gestaan, is sinds 1 februari 1946 school 2 aan de weg naar Aldeboarn haar thuis. In 1963 is Juff. Boerema gestopt met werken. In 1964 werd een nieuwe school aan de Jokwei geopend, met de naam Juf. Boerema skoalle. Griet Boerema overleed op 23 maart 1971 te Leeuwarden (Parkherstellings-oord).  Ze was toen 70 jaar. Ze ligt begraven op de begraafplaats van Akkrum bij haar verloofde die jong gestorven is. (33 jaar.) In 1921 werd te Akkrum (of eigenlijk onder Nes) een nieuwe school gebouwd, die in 1922 gereed kwam. Op 1 jan. 1944 werd mej. G.D. Boerema van Akkrum benoemd tot hoofd van deze school; een maand later trad zij in functie. In 1953 was zij hier nog in functie als hoofd.

Boven: Eén keer per jaar mochten de kinderen ‘verantwoord’ te laat op school komen. Dat was de laaste schooldag van het jaar. Dan werden er door het hele dorp de kinderen bijelkaar gezongen om zo met elkander naar school te gaan.
Dit giet hjoed en dat giet hjoed en dit giet hjoed foar ’t lêste. Alde wiven dôge net mar de jongeren binn’ de bêsten”  .  .  .
en dan weer van voren af . . . Dit giet hjoed . . . enz. (Op de foto juff. Baukje Bos en meester Jan de Jong met de jongste leeerlingen). Tegenwoordig wordt dit niet meer gedaan.
17-7-2012. De verhuisauto’s staan voor de school, dat wil zeggen dat de inboedel van de school verhuist wordt, naar de nieuwe lokatie aan de Stringen, in de nieuwe brede school, waar drie lagere scholen bijelkander komen.
Passen en meten . . .
. . . en nog eens meten . . .

Kijk ook op > Topografie > Straten Akkrum > JokweiHeeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk