Jokwei

Jokwei

Hier komt dus de naam ‘Jokwei’ vandaan.

De Jokwei is een nieuwe straat in Akkrum-Oost, die van het Melkerspaad naar de Mienewei loopt. In de vijftiger jaren zijn hier enekele straten ontstaan, waar de Kommisie de namen voor ontleende aan het boerebedrijf, ten eerste, omdat het land door de jaren bij de boerderij, die hier gestaan hebben, hoorde en ten tweede, omdat de zuivelfabriek en de F.C.E. (agrarische industrie) daar beide gevestigd waren. Daarom ook de naam Jokwei. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven de plattegrond van de Jokwei
Boven het Oostelijk deel van de Jokwei ca. 1965.

Middelpunt van de Jokwei is de Juff. Boerema Skoalle.

Boven: Middelpunt van de Jokwei is de Juff. Boerema Skoalle (JBS). 2008.
Boven: Portret van Juff. Griet Boerema.
Boven: Tijdens Welgelegenfeesten (50 jr.) snert eten op het schoolplein van de JBS. 1979.
Boven: Eén van de twee praalwagens van de Jokwei, thema ‘Elfstedentocht’ winter 1987.

Onroerend goed

Boven: Advertenties van twee bedrijven van de Jokwei.
Boven: De sloop van de juff. Boerema Skoalle in 2014
Boven: Na de sloop van de J.B.S. blijft er een leeg veld over.
Boven: Nieuwe riolering met veel wateroverlast. ca. 2017.
Onder en bover: Een bouwput.
Boven: vlnr. Marijke de Wagt, Martsje Hoekstra en Robin de Jager ca. 1997 (© Hans J. Noppert)
De laatste schooldag werd uitgezongen: “. . . Dit giet hjoed en Dat giet Hjoed . . .” Ca 2002.
Boven: De woning Jokwei 3, waar de familie van der Heide bijna 50 jaar heeft gewoond. 2016
Boven: Luchtfoto van Akkrum Oost, 2008.
Boven: De speeltuin van het Juff. Boerema Plein is bijna gereed, 2019.

(Ver) bouw tekeningen

Boven en onder: plan voor uitbreiden juff. Boerma School Jokwei 1, 1988.
Boven: Plan voor het bouwen van 7 woningen aan de Jokwei 2-14. (1962)
Boven links: Uitbreiding van een woning voor de heer Smilde aan de Jokwei 2. (1979)
  Boven midden: Uitbreiding van een woning voor de heer van Zwol aan de Jokwei 4. (1976)
  Boven rechts: Uitbreiding van een woning  voor de heer Mintjes aan de Jokwei 10. (1972)
Boven: De Jokwei wordt gerenoveerd met oa. voorzien van een nieuw dak. 2019.

Voor meer Juff. Boerema Skoalle zie dorpshistorie > onderwijs > JBS.

Voor meer ‘Boeremaplein’ zie dorpshistorie > speeltuinen > Boeremaplein.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk