Jogchum Jacobswei

Jogchum Jacobswei

Jogchum Jacobswei

De Jogchum Jacobswei is het stukje weg dat loopt van de Sodumerdyk naar de boerderij van de familie Snoek aan de Sylroede en Bokkumermar (Mini camping Mar-Sicht, aan de Sodumerdyk 7). Jogchum Jacob Snoek was de echtgenoot van Saapke Snoek en is op jonge leeftijd (53 jaar) overleden. De familie heeft gemeent het weggetje naar de boerderij de “Jogchum Jacobswei” te noemen met een straaatnaambordje, zodat hij niet zal worden vergeten. Burgemeester Ype Dijkstra van gemeente Boarnsterhim heeft het oficieel ontbloot. Zie foto met tekst uit de Mid Frieslander van november 2001.

Boven De ‘Jogchum Jacobswei’ * 10-2-1946 – † 16-10-2000.
Boven: De gehele reportage van het onthullen van het ‘straatnaambordje’, de “Jogchum Jacobswei” door  Burgemeester Ype Dijkstra van Gemeente Boarnsterhim op 21 november 2001.

Links de plattegrond van de Jogchum Jacobswei, Nes.

Boven: ‘Marsicht’ © 11 december 1981,
(Foto’s ‘Marsicht’ © Anne Hoekstra)
Boppe: MTS (Tseard) Snoek-(Joke) Sniegowics wonen met hun kinderen Freija en Maeike aan de Sodumerdyk 7. (Foto: 2019).

Links: Klik op nevenstaande foto en kom op de website van mini Camping Mar-sicht.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk