Hottingasyl

Hottingasyl

Hottingasyl

Ten zuiden van het Aelsumer Kleaster lag in de Leppedyk de Hottingasyl, die de Kleasterfeart afsloot van de Boarn. Die vaart kwam uit in it Nau Deel en voer door it Wide Deel in de Peanster Ie. Waarschijnlijk is de syl om dezelfde tijd gebouw dan Keimpemasyl, want in 1450 komt deze tegelijk in de overeenkomst over visrechten. In 1470 loopt dat contract af en neemt De Leppa zelf het beheer over tot 1477, als de stad Leeuwarden beide zeilen overneemt. Daar zijn heel wat ruzies over het onderhoud van de zeilen geweest en er zijn zelfs prosessen om gevoerd, welke altijd door de stad werden verloren. In 1877 zijn op last van de staten alle zeilen in de Leppedyk opengesteld en kreeg dus ook de Hottingasyl ‘ontslag’. In 1886 werd hij afgebroken en ging er ook de oude naam mee verloren.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk