Hopmanshôf

Hopmanshôf

Op de Schotanuskaart van 1693 is bij de Galamastins aangegeven “Jr. Huygins vulgo de Hopmans”. De Jonker was getrouwd met Wyts van Galama. Beide liggen in de Akkrumer kerk begraven. Het hedendaagse vierkant om de muziektent heen aan de Lange Miente heeft van de Naamgevingscommissie het Hopmanshôf gekregen, omdat het dicht bij de plek van de stins ligt. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven: Het Hopmanshôf is een van de kortste straten van Akkrum. Geen wonder dat er niet veel matriaal van is. Heeft u toch nog iets dat hier niet zou misstaan? Wij zouden het hier ook graag willen laten zien. Wilt u dat ook? Klik dan HIER.
De bouw van kleuterschool . . .
. . . It Beukerhof in 1968.

Toen in yn 1881 de zgn. Franse school aan de Dringelstrjitte opgedoekt werd, huurde het Nut het gebouw en richte dat in tot Kleuterschool. Het kreeg de naam van: ”Nutsbewaarschool” maar werd meestal beduid met ‘De Lytse Skoalle’ ( De kleine school). Omdat Akkrum zich uitbreide, werd de school te klein en bovendie was het gebouw zeer bouvallig. In 1968 kon een nieuwe kleuterschool aan  It Hopmanshof worden geopend, nadat een deel van de kinderen in het groene kruisgebouw waren ondergebracht. Na de trent van de tijd moest de school in naam hebben en dat is toen “It Beukerhof” geworden. (Uit Toponymy fan Akkrum en Nes fan Merten Bakker. 1982).

Kijk voor meer Beukerhof > Onderwijs > Beukerhof.

Links   een plattegrond van it Hopmanshof. Het korte straatje tussen de Lange- en de Koarte Miente.

Uit: © FNV magazine
8 mei 1993.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk