Hiemstee it

Hiemstee it

     Ook het Hiemsté is één van de nieuwe straten in Akkrum-oost. De huizen, die hier zijn geboud staan op het hiem fan de boerderij, die als nr. 5 in het Floreencohier opgenomen was, moest worden afgebroken. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

Links de plattegrond van It Hiemsté.

Boerderij ‘It Hiemsté’

Boven: In bovenstaande vorm heeft deze boerderij tot ongeveer 1965 als woonhuis fungeerd eerst voor de familie Johannnes en Japke Postma. Laatste bewoners waren Theunis en Anke de Wagt.
Boerderij waar de Fam. Postma woonde in de periode 50 en 60 jaren. Deze boerderij stond daar waar nu de straat it Hiemstee is, en is jaren 60 afgebroken, toen de huizen op de Heechfinne werden gebouwd.

Boerderij ‘It Hiemsté’

     Bijna het gehele gebied tussen de Boarn en de Boarnsterdyk behoort oorspronkelijk bij deze boerderij en de boerderij zelf staat staat in het midden daarvan. Een brede opvaart loopt vanuit de Boarn tot aan het erf. Er is hier sprake van een kloosterboerderij. Oud dorpshistoricus Merten Bakker schrijft dat er aan het begin van de 20e eeuw nog een huis staat, maar dat de schuur al is afgebroken. Aan de hals van de boerderij is een stal geboud voor zo’n 8 tot 10 koeien. Het land is dan al voor een groot deel verkocht. In de jaren van de 19e eeuw is op het westelijk deel de Coöperatieve Zuivelfabriek “Utingeradeel” geboud. In verband met de voedselschaarste in de eerste wereldoorlog koopt de gemeente een stuk grond langs de Boarnsterdyk en geeft volkstuintjes uit. Kort daarna worden de eerste huizen geboud, die in de volksmond  “Tranendal” worden genoemd, vanwege de slechte toegangsweg . De Oostelijk  helft van de grond wordt verkocht aan gemeente die er een abattoir op boud. In 1916 wordt dit de Friese Coöperatieve Exportslachterij (F.C.E.). Voor het personeel laat de F.C.E. enkele huizen bouwen aan de Boarnsterdyk.  In de jaren ’60 koopt de gemeente de boerderij en breekt deze af en laat de grond bouwrijp maken voor de aanleg voor straten en huizen. Eén straat in deze wijk is “It Hiemstee” genoemd om de herinnering van deze boerderij levend te houden.                (Uit © ”Boerderijen van Akkrum”, AA&N).

Artikel boven Klaverblad 1976.
Boven: 1981, Wiebren Bakker is hier aan het slingerjen. Rechts de glijbaan van de Stripe.
Boven: ongeveer 1985, maar wat is hier gebeurd? Als er iemand is die het weet, dan zouden wij het ook graag willen weten. Mail daarvoor naar DIT ADRES.

Onderstaande 3 foto’s zijn © Google Street-View. 2016


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk