Haskerdiken

Haskerdiken

Haskerdiken

Een drietal boerderijen van het oorspronkelijke Haskerdijken ligt in Utingeradeel; de anderen vallen onder Haskerlân. In 1716 heeft Grytman Vegelin van Claerbergen van Haskerlân zich ingezet voor verbetering van het verkeer over land naar het zuiden. In datzelfde jaar kwam een nieuwe wegd e Terbandsterskâns tot stand die op de kaart van Halma aangegeven is als ”Nieuwe Hasscher dijken”. Daarnaast staat op de kaart een oude (modder)weg ”De Hasscher dijken” nog getekend. Voorheen waren de boeren meest op Akkrum georiënteerd; ”de kinderen gingen er naar school en de melk ging naar de melkfabriek aldaar. De laatste jaren schijnt de verbinding met het zuidelijke deel, het eerdere Nijebrege, veel beter te worden. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven; De oude gemeentestort van Utingeradeel,
net buiten Akkrum, langs de A32. (2019).

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk