Griene Eker

Griene Eker

De Griene Eker is een naam die bedacht is door de naamgevingskommissie voor de straat die tegenover de begraafplaats parallel aan de Boarnsterdyk loopt. Hier kwamen, samen met die van de Túntsjes, yn 1917 de eerste huizen aan de Boarnsterdyk tussen de Zuivelfabriek en Nes. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Boven: De plattegrond van de Griene Eker.
Foto boven ca. 1930-1935.
Boven rechts: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stond op de splitsing van Melkerspaed/ Griene Eker. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar. Links staat de boerderij nog in volle glorie.
Foto boven ca.1945-1950.
Boven: Wytze en Coba Wiersma woonden aan de Griene Eker. Rechts Wytze op de Griene Eker. 1980.
  Boven: Twee berichten in de Leeuwarder Courant van 1960 en 1962.
Boven: Foto van ongeveer 1965-’70.
Foto boven 2004.
Foto boven ca. 1930-1935.
Boven: Tekst Willem en Gerrit Harsta.
Foto boven Griene Eker
ca. 1930-1935.
Boven: De winkel fan Harsta op de hoek van de Túntsjes.(1930-1935).
Boppe-boven: © Akkrum âld en Nij.
 Boven: Deze huizen moesten wijken voor het viadukt dat er moest komen. Foto ca. 1930-1935.
Boven: De afbraak van de (in totaal vijf) woningen is begonnen in 1960.
Foto boven ca. 1945-1950.
Foto boven: © Baukje van den Berg-de Vries, 1970-71.
Foto boven: © Baukje van den Berg-de Vries, 1970-71.
Foto boven: © Baukje van den Berg-de Vries, 1970-71.
Onder en boven: Griene Eker 1975-80.
Boven:  een QSL kaart van A. van der Harst.

(Ver) bouw tekeningen

oven: Griene Eker 1, 1928. Woonhuis voor T. Everarts.
Boven: Griene Eker 2, 1917.
Boven: Griene Eker 3, 1927. Woonhuis voor Terpstra,
Boven: rechts: Griene Eker 4. Woonhuis voor Schoppen.
Boven: Griene Eker 5, 1980. Woningverbetering voor Mevr. H.M. Baucq.
Boven: Griene Eker 6. 1925. Woonhuis voor de heer C. Waterlander.
Boven: Griene Eker 7 en 9 , 1917. Bouw voor de Friesche Cooperatieve Exportlagerij, (FCE).
Boven; Griene Eker 9, 1975. Verbouw woning de heer D. Bakker.
Boven: Griene Eker 11, 1971.  Woning voor de heer A. Bergsma.
Boven: Griene Eker 11, 1971.  Woning voor de heer A. Bergsma.
Boven: Griene Eker 11, 1971.  Woning voor de heer A. Bergsma.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk