Grasdrogerij

Grasdrogerij

Grasdrogerij

De voormalige Grasdrogerij stond halverwege Akkrum-Aldeboarn. (Tegenover de van Sminiawei)

Het gras wordt langs mechanische weg naar de droogzolder vervoerd. Jhr.mr.P. van Sminia, burgemeester van gemeente Utingeradeel bedient het toestel.
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk