Galemaleane

Galemaleane

Links de plattegrond van de Galemaleane.

Rechts het familiewapen van de Galema’s.

In 1868 kreeg Akkrum met de aanleg van het spoor Ljouwert-Zwolle zijn station en de straat erheen werd logischerwijs Stationsweg of Stasjonswei genoemd. De straat loopt over het erf en landen van het eerdere Blinkstra- of Galamastins. In 1470 kwam Douwe Galema van Koudum op de stins; een achterkleinkind, Wyts van Galama trouwde met Jonker Leendert Huygis en zo vinden we op de kaart van Schotanus (1693),”Jr. Huygis de Hopmans”. Als die in 1622 sterft, laat zijn zoon de stins afbreken en laat er twee boerdeijen bouwen, die onder de nummers 6,7 en 8 in 1640 in het stemkohier op worden genomen. Het is een goed ding west van de naamgevingskommissie, om zo aandenken aan de Galamastins, de Stasjonswei de nieuwe naam Galamaleane te geven. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en nes” van Merten bakker. 1982).

Naast het gemeentehuis, van Woerden kaas en het station blijft er niet veel over aan de Galemaleane.

Het gemeentehuis kunt u ook vinden in Dorpshistorie > Gebouwen > Gemeentehuis.

van Woerden kaas kunt u ook vinden in > Industrie > Van Woerden.

en het station kunt u ook vinden in > Dorpshistorie > Gebouwen > Station.

Dat ‘beetje’ dat er wel overgebleven is, staat hieronder.

Boven Ansichtkaart 1902.
Boven: ‘Stationsweg’ met iepen.
Boven: De iepenlaan ca. 1902
Boven Fotokaart Woning Familie van Woerden, 1931
Boven: Hier was het ‘gemeentehuis’ nog woonhuis van de familie van Woerden.(1902)
Foto boven: het huis van fouragehandel Schaap, met vlnr; Opa Herman en oma Manna ter Haar met daarvoor schoondochter Akke en de kleine Herman ter Haar. (Foto: © familie ter Haar).
Boven: Foto ca. 1902.
Boven: Foto ca.1940.
Boven: Iepen gekapt in 1960. Kastanjebomen geplant in 1960.
Boppe-boven: Fan Fryske Groun, 1930. Tot dan de woning van de familie van Woerden.
Boven: Foto van ca. 1960.
Boven: Een gloednieuw station aan de Galemaleane. 18-2-1976. (Collectie AA&N)
Boven: Foto van ca. 1980.

(Ver) bouw tekeningen

Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 3 van 1939.
Boven: Ver)bouw tekening van Galemaleane 3 van 1956.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 10 van 1919.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 18 van 1943.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 24 van 1929.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 24 van 1960.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 30-32 van 1929.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 30-32 van 1931.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 30-32 van 1986.
Boven: (Ver)bouw tekening van Galemaleane 30-32 van 1994.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk