Finkebuorren

Finkebuorren

Links de plattegrond van de Finkebuorren.

Het oude buurtje Finkebuorren. In 1880 komt boerderij nr.16 van het Floreenkohier in andere handen en wordt de terp verkocht aan een zekere Walma, die deze laat afgraven. Alleen het voorhuis bleef bewaard en staat er nu nog. (Zie hieronder). Dat afgraven van de terp had tot gevolg dat het laagste deel ’s winters onder water kwam te staan en de naam “Walma’s dobbe” kreeg. De betere waterafvoer en het lagere waterpeil hebben gezorgd dat de dobbe verdween. Walma liet hier even na 1900 huizen bouwen, waar toen in Akkrum veel behoefte aan was en zo ontstond ten zuiden van de Trigreppel een nieuwe buurt, die de naam Vinkeburen of Vinkebuurt kreeg, maar officieel in 1955 Finkebuorren kwam te heten. De naam zal te maken hebben met een vogel, maar volgens Kalma meer met “finne” in de betekenis van “greide”, of ook wel “leech lân”. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker.1982).

Bovenstaand het voorhûs van de boerderij die Walma in 1880 liet afbreken. Thans 2019 woont Gerrit de Boer ier nog. Hij heeft hier jaren een installatiebedrijf gehad, dat door zijn zoon is overgenomen.
Boven: Foto ca. 1960.                                         Boven: Bron © Fan Fryske Groun. Juli 1931.
Boven: Finkebuorren achterkant. Ca. 1960
Boven: Achterkant Finkebuorren met Janet Bakker, Simon en Eric Vis in 1971.
Boven: Finkebuorren ca. 1970 met Janet Bakker. (Foto: Janet Bakker).
Achterkant Finkebuorren bij Familie Johannes de Jong. (Foto © Kees Middendorp)
Boven: Het huis en schuur van de gebroeders Dijkstra. (Foto ca. 1965).

Onder- en bovenstaand een koopakte uit 1933: “Een woonhuis met erf en bleekveld, nabij de Driegreppel op Vinkeburen te Akkrum”. (2019 Finkebuorren 3, Hûs fan Jan Hollander. Mei tank oan © Jan Hollander).

Bovenstaand bordje werd gevonden tijdens de verbouwing van het pand Finkebuorren 1. (Foto: sept. 2015). (Zie foto hieronder)
Boven: Mid Frieslander 2015.
Boppe/boven: Links Finkebuorren 1, Foto © Rudie de Vries).
Boven: Dirk Schuurmans. Nov. 1963.
Boven: Het oude huisje van pake Andries Hogenberg. Daarna heeft de familie Jongsma er een poos gewoond.
Boven en onder: Finkebuorren.
Boven: Finkebuorren 2007.
Boven: 2021 © Appie Kamstra
Boven: 2021 © Appie Kamstra.

(Ver)bouw tekeningen

(Ver)bouw tekening van Finkebuorren 1, van 1922.
(Ver)bouw tekening van Finkebuorren 3,van 1922.
(Ver)bouw tekening van Finkebuorren 4, van 1953.
Boven en onder: (Ver)bouw tekening van Finkebuorren 11, van 1950.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk