Drumband ‘Harmonie’

Drumband ‘Harmonie’

later ‘Animato’

Foto boven: De eerste leden van de Drumband van de Harmonie waren vlnr: Hessel Hoekstra, Jan Duisenberg, Jan Beeksma en Jan Kok.
Foto boven: De drumband van Harmonie is fors uitgebreid.
Op zondag 14 oktober 1956 presenteerde Harmonie zijn nieuwe uniformen aan decAkkrumer Burgerij. Mede dankzij een grote snertactie en een bazar met verloting werd het geld binnengehaald om de uniformjassen aan te kunnen schaffen.

Aan het eind van de jaren “40 voegt zich een groepje jeugdige slagwerkers bij Harmonie, die meelopen in de optochten. in 1947 worden voor hen vier marstrommels aangeschaft, die geslagen worden door jongens, opgeleid door korpslid Jaap Pasveer, de latere grondlegger van het Pasveerkorps. het aantal drummers breidt zich in de loop de jaren verder uit. In december 1955 begint Harmonie met de opleiding van een eigen tamboerskorps. Instructeurs van de jeugdige trommelaars zijn onder anderen Hessel Hoekstra en Gerard Thijssen. Zij beschikken over een eigen oefenruimte inéén der scholen. Door de aanwas van nieuwe leerlingen ontstaat een te kort aan slaginstrumenten. Dat probleem wordt in 1955 opgelost: onder leiding van Hessel Hoekstra en Jan Wierda worden eigenhandig nieuwe blauwe trommels gemaakt, zulks naar een voorbeeld van de drumband van Gorredijk. De vellen – varkensblazen, of bargebongels- worden verkregen bij de Akkrumer exportslagrterij FCE. Op palmzondag 1956 word de nieuwe drumband gepresenteerd, met Gerard Thijssen als enthousiaste tambour-maitre.

Palmzondag 1956. Presentatie van het tamboerkorp van Harmonie. Drumbandleden vlnr: Alie van Dijk, Gerard Thijssen (tambour-maitre, Jacob van Selm, Tamme Velstra, Aukje Popma, Ulco Wiersma, Wimmie Huizinga, Hessel Hoekstra (grote trom), Froukje Wierda, Jaap Everaarts, Doede Hoekstra, Sierd Eizinga en Jan Duisenberg.

Er wordt ook deelgenomen aan drumband-concoursen. Zo haalt de Akkrumer drumband in 1960 een twede prijs in Drachten. Wanneer Gerard Thijssen in 1962 trouwt, verlaat hij de vereniging. Gerrit Herrema uit Grou volgt hem op als instructteur. Er worden ook enkele nummers samen met de fanfare ingestudeerd. In 1963 begint het aantal drumband leden af te nemen en drie jaar later komt de drumband ook nog zonder leider te zitten.Het ledental daalt daarna verder. Trouwens ook Harmonie heeft in die tijd grote problemen om een representative groep op de been te krijgenvoor een optocht vanwege het lage ledental en buitenleden. Sint Maarten wordt dan in het jaarverslag omschreven als een flodderoptocht. In 1967 moet op Palmzondag zelfs de Grouster drumband voor het Akkrumer korps optreden. Het ontbreken van een drumband heeft tot gevolg, dat Harmonie geen optoch meer kan lopen in plaatsen als Heerenveen en Terherne. Gelukkig duurt deze vervelende stuatie niet lang. In 1969 is de drumband, inmiddels onder leiding van Tamme Velstra, al weer goed in vorm en danig gegroeid in ledental. Er komt een actie ten bate van nieuwe korpsinstrumenten en een nieuw tenue voor de drumband. Op 23 november 1969 , bij de intocht van sinterklaas, is het zover: De nieuwe uniformen worden aan de Akkrumer bevolking gepresenteerd.

November 1969. Drumband Harmonie voor het eerst in de nieuwe uniformen. Leden vlnr; Bertus Koning, Willy Popma, Douwe Velstra, Chris Brander, Saapke Sikkema, Krijn Huisman, Wim Anker, Fokke Schouwstra, Sjoerdtje Lamsma, Thijs Everaarts, Hans Anker, Willem Poelstra, Aukje Popma, Stoffel Woudstra en Jaap Everaats. Daarvoor leider Tamme Velstra.

Door veel zelf te doen, worden de kosten van de uniformen zo laag mogelijk gehouden. Begin jaren “70 wordt de drumband uitgebreid met lyra’s en na verloop van tijd losgekoppeld van Harmonie. De band gaat verder onder de naam Animato.

Vele jaren loopt drumband Animato bij optochten van de Akkrumer fanfare. Gedurende enige jaren worden zij vergezeld door de, inmiddels ook al weer opgeheven, Akkrumer Happy Twirlgirls. In de loop van de jaren “90 loopt het aantal leden van de drumband sterk terug en in 1997 valt het doek voor Animato.

Jaren later (nov. 2008) wordt het toch weer nieuw leven ingeblazen,

Totdat in 2022 wederom de stekker eruit wordt getrokken.

Afscheid van de laatste leden van drumband Animato worden in het zonnetje gezet door Akkrum-Nes Centraal (ANC) te weten Nynke Bergsma. Staand vlnr: Nynke Bergsma, Tamme Velstra, (echtgenote van Tamme, Minke Velstra), Henk Zijlstra, (echtgenote van Henk), André Tanis, Jannie? Klaren, Marie Zwarts, Jannie Hoogeveen en Aukje van Oosten. Daarvoor geknield vlnr; Sjoukje de Lang, Aaltje Vis en Foke Knevelman. (april 2022)
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk