Dringelstrjitte

Dringelstrjitte

De huizen aan de Dringelstrjitte staan op de rand van de kerkterp en vormen  eigenlijk een onderdeel van de “ring” die indertijd om het kerkhof lag. Aan de kant van de straat was die ring gescheiden door een zgn. ringmuur, maar verder lagen kerk en toren in een brede krans van essen- en iepenbomen, zoals blijkt uit de notities in het kerkboek over de opbrengst van houtverkopen. In 1793 wordt de ringmuur afgebroken en vervangen voor een hulstheg (“die niet wassen wilde”) met “stenen palen en ijzeren leunings om ’t kerkhof”. In het laatst van  19e eeuw werd een ijzeren hek om het kerkhof aangebracht, dat het heeft uitgehouden tot de tweede wereldoorlog. Aan het úteinde van de Dringelstrjitte stonden naast de kerk en de toren ook andere eigendommen van de kerk: de pastorij, de school en de rechtkamer (in het kerkboek “het weerhuis” genaamd). Het rechthuis werd in 1757 afgebroken  en de school ging in 1851 over naar de gemeente, d.w.z. naar het dorp Akkrum. Onze dorpsdichter Willem Johannes Koopmans beweert, dat de naam Dringelstrjitte is ontstaan uit “De Ringelstrjitte” en dat lijkt ook Van der Molen wel aannemelijk. F.J. de Zee brengt het in zijn ingezonden stuk in verband met het rechthuis aldaar: “dingen” of “dyngen” (= rechtspreken) en de rechter werd “dinger” of “dynger” genoemd, maar, zegt hij, in 1730 schrijft men weer “Dringelstrjitte” met de Trigreppel op de zuidkant. (Uit ‘‘Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker1982).

Boven een plattegrond van de Dringelstrjitte.
 Boven: De oude Bewaarschool aan het eind van de Dringelstrjitte. Heel veel Akkrumer kinderen hebben daar hun eerste lessen van juf gehad.
Dringelstrjitte ca. 1902

Linksboven: De slagerij van Willem Johannes Koopmans. Onder: van links naar rechts: knecht Willem Pieters Koopmans, achter Willem Johannes Koopmans en z’n zoon Johannes Willem Koopmans.   

Boven: De woning van de familie van Kampen naast de bewaarschool aan het eind van de Dringelstrjitte
Boven-achter in het midden: Dine Schouwstra met alpino-muts begeleidt de kinderen aan een stuk touw, van huis naar de Bewaarschool, en weer terug.
 Boven: De winkel van Louw Oost op de hoek van Dringelstrjitte en de Boerestege.
Boven: Dringelstrjitte richting Heechein met links het hekwerk om de kerk.
De fietsenzaak van Toon Edelijn
De Doopsgezinde Consistorie/Pastorie.

 Boven: Het zal maandag (wasdag) zijn.
Boven: De kosterswoning van de Ned. Herv. kerk
Boven: De Dringelstrjitte gezien door de ogen/penseel van kunstenaar Ab Karreman. (Oktober 2021)

(Ver)bouw tekeningen

Boven: Verbouw/winkelpand J. van Slooten aan de Dringelstrjitte 1. (2000)
Boven: Ontwerp van een vertimmering der Pastorie van de  Doopsgezinde Gemeente aan de Dringelstrjitte 3. (1924)
Boven: Plan van een vertimmering van de woning van de heer A. Schilstra aan de Dringelstrjitte 11. (1936)
Boppe-boven: Ontwerp verbouw van de Hervormde Pastorie aan de Dringelstrjitte 13. (1957)
Boven: Gedeeltelijk veranderen van een gevel winkel-woonhuis van de heer H. Zoethout aan de Dringelstrjitte 5. (1942)
Boven: Schets van gedeeltelijk te varanderen gevel met aangrenzende gebouwen van het winkel-woonhuis van de heer H. Zoethout (bakker) aan de Dringelstrjitte 5.0 (1942)
Boven: Plan van een woon- en winkelhuis van de heer M. Heida aan de Dringelstrjitte 9. (1927)
 Boven: Nieuw schuurtje met douche en WC voor dhr. A. Coehoorn te Nieuweschoot. Jamin winkel aan de Dringelstrjitte 9. (1963)
Linksboven: Verbouw van de Pastorie van de Ned. Herv. gemeente aan de Dringelstrjitte 13. (1965). Rechtsboven: Plan voor de verbouw  van de Consistoriekamer van de Nederlandse Hervormde kerk aan de Dringelstrjitte 15. (1912)


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk