De Syl

De Syl

De Syl

Het korte stukje weg, dat van de Kleasterwei te Nes naar de wipbug in de Grousterdyk loopt, heeft de naam van de Kommissie gekregen van “De Syl”. Omdat hier indertijd de Neskersyl lag, waar ook het Nesser Convent de zorg over droeg. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

De Syl zal de kortste straat op Nes zijn. Hij is nog korter geworden dan hij ooit was. Met de bouw van nieuwbouwwijk Boarnsté is de Syl ingekort. Het woonhuis en fabriek van N.S.A. (Nijdam Schaatsen Akkrum) hoorden bij de Syl. Maar omdat dit aan de andere kant van de brug stond, hebben ze daar de toepasselijke naam van "Rolpeal" voor bedacht.

Links een plattegrond van De Syl Op Nes.

Boppe-boven: De splitsing Kleasterwei-Syl.  Tussen de boerderij en het huis links, de Syl.  
Boven: Ooit hoorde dit huis nog wel bij de Syl. De situatie zal ongeveer in 1995 zijn veranderd. (Foto: 1955)
Foto boven; De bouw van de nieuwe brug over de Sylroede.
Foto boven © Kees Middendorp.
Boppe-boven: Foto augustus 1988.
Foto’s boven en onder © 2018
Boppe-boven: 2 foto’s met rechts en links de Syl.
Afbeelding boven: De Syl richting Rolpeal, Nes © Google Streetview, © 2016
Luchtfoto oa. De Syl, © 2008.
 Boppe-boven: De Syl (midden) in oktober 1998, © Durk Bakker.
Luchtfoto oa. De Syl, © 2008.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk