Stringen de

Stringen de

De straat de Stringen ligt tussen de Boarnsterdyk en de Nije Boarnsterdyk. Het enigste bouwwerk dat aan deze straat is de brede school. De straatnaam de Stringen bestaat nog niet zo lang. Deze is van ongeveer 199 ?

Links de plattegrond van de Stringen.

Boerderij 60, Boarnsterdyk 26 “De Stringen”

Bovenstaande boerderij is van ongeveer 1925. Op de plek langs de tegenwoordigeBoarnsterdyk naast de begraafplaats is rond 1925 nog geen bebouwing. Er ligt wel een flinke oppervlakte los grasland. Deze situatie is voor Klaas Johannes Postma (1868), wanner hij de Boskpleats (FC 55, Leppedyk) als huurder wil verlaten, aanleiding om hier in 1925 een nieuwe boerderij te bouwen om zijn zoon Piet (1903) heeft echter andere plannen. Hij ziet meer perspectief in een melkveehouderij elders in Europa of Amerika. Hij kiest voor een plek in Normandie dicht bij de kust. Hij start het avontuur eerst alleen om zich te oriënteren. Later haalt hij zijn vrouw Janke van Keimpema (1910) en twee kleine kinderen naar Frankrijk. De boerderij “De Stringen” wordt verhuurd aan de familie Hofman. Mede door oorlogs-omstandigheden verloopt de emigratie moeizaam. Daarom keert de familie in 1941 terug naar Nederland om in 1946 de cariëre voort te zetten op de boerderij in Akkrum. De familie Hofman vertrekt naar Scharnegoutum en start daar een varkenshouderij. De boerderij aan de Boarnsterdyk g eeft in die tijd een capiciteit van ca. 50 stuks melkvee, inclusief bijbehorend jongvee en ongeveer 30 ha grasland. De diverse perselen liggen allemaal in één lange kavel. Zij vormen zo een streng en de naam van de boerderij “De Stringen is daaraan te danken. Zoon Klaas Postma is inmiddels 15 jaar oud en leerling in de derde klas van de ULO. Zijn vader heeft hulp nodig om het werk in de veehouderij aan te kunnen en betrekt zijn zoon bij het boerenwerk. Klaas blijft ca. zeven jaar bij het ouderlijk bedrijf betrokken. Familieomstandigheden zorgen ervoor dat hij toch voor een andere carriére kiest. Klaas haalt zijn studie achterstand in en maakt succesvol de opleiding lichamelijke Opvoeding in Groningen af. In die sector vind hij later zijn werk. Klaas Postma (1936) en zijn vrouw, Jetty Bruinsma (1938) zijn in Akkrum blijven wonen. De Postma’s beëindigen in 1961 het boerenberoep en verkopen “De Stringen” aan de familie Boonstra, die van Hardegarijp komt. Hun dochter Feikje trouwd met Gerrit Hofstra. Zij huren de boerderij eerst, maar in 1975 wordt “De Stringen van de ouders gekocht. De landerijen worden ingebracht bij de ruilverkaveling. De familie Hofstra-Boonstra krijgt in 1978 een kavel aan de U- wei bij de Deelen bij Aldeboarn toegewezen. Het gezin inmiddels uitgebreid met twee kinderen verlaat Akkrum om een ligboxenstal op 60 ha land. Gerrit Hofstra verkoopt de gebouwen van “De Strngen” in 1981 aan Durk en Aafje Bakker die er een electrotechnisch bedrijf vestigen en er tevens gaan wonen. Na het overlijden van Durk Bakker worden Hilbert Wedman en Gerda Idsinga in 2018 de nieuw eigenaren die de boerderij grondig verbouwen. (Uit “Boerderijen van Akkrum”, 2020)

Foto boven is gemaakt er hoogte van de tegenwoordige straat “De Stringen”
Foto boven: © Pier van der Heide, 2008

Voor meer boerderijen nieuws van Akkrumer boeren zie “Boerderijen van Akkrum”. (Geart de Jong en Freerk Wind van Akkrum Ald en Nij, 2020)

Voor meer uitleg over de naam De Stringen zie hieronder.

Oude naam van een stuk land

In Fr. Plaknammen 1 s. 88/90 haalt Kalma oa. de naam “De Stringen” aan voor stukken land, welke op een stafkaart zijn aangegeven dichtbij de spoorwegovergang aan de Feansterdyk onder Akkrum. Ook nu nog worden stukken land ondergebracht onder de gemeenschappelijke naam “De Stringen”, maar als daar mee op lange, smalle en lage stukken land bedoelt wordt , als bijvoorbeeld bij de Meskenwierster Stringen, dan klopt dat niet helemaal met de werkelijkheid, want daar zijn een paar kavels bij die wel lang maar niet smal zijn. De Stringen liggen Oostelijk van de spoorweg en ten Noorden van de Nije Wjittering, die van Aldeboarn komt en uitloopt in It Deel bij Nije Skou. In een advertentie van 14 oct. 1795 in de Leeuwarder Courant wordt 4 pm “best greidland op de Meinteslootswal in de zathe nr.11, “Het Streng” genaamd” te koop aangeboden. Hier moet bij het nummer een fout zijn gemaakt, want deze boerderij heeft aan de Meinesleat nooi land gehad. In een koopbrief van 13 dec. 1929 over de koop van “een stuk dijk en hooiland, “Het Streng” genaamd met voormalige molenpolle aan de Meinesloot, kad. B 476 en 480 van 1.10 ha”, geeft wat meer houvast. Dit slaat op een stuk dijk met hooiland aan het eind, of zo men wil: aan het begin van de Meinesleat, op de plek waar wij (Merten Bakker) indertijd op z’n hondjes dez wemkunst machtig zijn geworden. Er stonden op de eerdere molenwier twee hokken, waarvan de genoemde koopbrief is van opgetekend, datm”op de molenpolle is geplaatst en moet daarop voortdurend, zolang de ijsclub “Foarút” bestaat, zonder eenige vergoeding geplaatst blijven, het aan de ijsclub behoorende hok of bergplaats van goederen aan die ijsclub behoorende”. In 1967 kocht de gemeente Utingeradeel dit eind polderdijk met een stuk hooiland voor de aanleg van een jachthaven.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk