Chr. Nat. Onderwijs

Chr. Nat. Onderwijs

Van ”Christelijk Nationaal Schoolonderwijs” (C.N.S.) naar “Ds. Hasper School” (D.H.S.).

Deze school is in 1919 gesticht als Bijzondere Lagere School aan de Boarnsterdyk tegenover de zuivelfabriek. In de omgang wordt deze meestal de Christelijke School genoemd. Lang heeft men van kerkwegen moeten wachten op een eigen school en werd voor het stichten ervan nochal tegenwerking ondervonden, maar vooruitlopend op de financiële gelijkstelling met het openbaar onderwiis, waagde men de grote stap en werd op de uitwerking van de plannen, met alles wat mogelijk was, gewerkt. Voornamelijk aan de invloed van Ds. Hasper uit Aldeboarn en zijn kennis wat betreft onderwijs instellingen is het te danken, dat in 1919 een school voor “Christelijk Nationaal Onderwijs” tot stand kwam, die naar zijn promotor genoemd werd.

Als nieuwschierige bijkomstigheid moet nog wel worden gewezen op een eigen school van de familie Fan Woerden, die in princiepe geen kinderen naar de openbare school wou sturen. De dochters van de oude heer Van Woerden kregen les aan huis van een “gouvernante”, en de zonen gingen naar meester Van Hemert naar de eigen school aan it Bregegat. Toen in 1919 de Ds. Hasperskoalle gereed was gekomen mochten de kleinkinderen er heen en werd de eigen school opgedoekt. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).”

Boven: Er was vast al eens eerder om een School met de Bijbel gevraagd, (gezien bovenstaand bericht, van februari 1887) maar dat is lang tegengehouden, toch eindelijk in 1916 wordt der gehoor aan gegeven en komt der mede op aandringen van Ds. Hasper eenn Christelijke Nationale  School in Akkrum. De nieuwe school die in september 1919 wordt geopend, is tevens naar hem vernoemd. Inmiddels (6 september 2019) heeft de school 100 jaar bestaan en is er feest gevierd.

Links en rechts: De plattegrond van waar de Ds. Hasperschool (in rood) ca. 95 jaar heeft gestaan.

Foto’s links en boven van Hendrik Hasper.

 Boppe/boven: Foto van de nieuwe Christelijke Nationale School, ca. 1920.

Boven een lokaal voor de klassen 8 en 9.

Boppe/boven: Het boekje: ‘Mededeelingen namens het bestuur van de vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum en omstreken’. (April 1920, No 2). Soortgelijk boekje is 7 maal uitgegeven.

Boppe/boven: Briefkaart út 1944: Straatsma bericht voor de goede ontvangst van een gift.
Foto boven: Meester Inia met ‘zijn kinderen’, die de naam van (minister) Korthals vormen.
Door op bovenstaande afbeelding te klikken komt u op de website van Delpher, met ruim 100 miljoen pagina’s uit de Nederlandse (externe) kranten, boeken en Radiobulletins.

Onder: Krantenartikelen met nieuws van/over ”De Dominee Hasper School” te Akkrum.

Vraag: Ter gelegenheid van het afscheid van meester Inia (in 1979) is een boekwerkje gemaakt. Wie heeft dit? Wij zouden het heel graag willen kopiëren voor deze website. Als u dit heeft, neem dan contact op met: stiftingakkrumalsennij@gmail.com. Alvast bedankt.

Onder en rechts: Foto’s van de leerkrachten door de jaren.

Dit is Akke ter Haar – Dijkstra
tijdens een feest op de Ds. Hasperschool. Welk feest is niet bekend. Jaartal 1937, ’38 of ’39. (Foto: © Herman ter Haar).
Boven: Fietsenhok van de Ds. Hasperschool.
(Foto: © Harmen van der Meer).

De Christelijke Nationale School (CNS) kreeg pas in 1959, bij het 40 jarig jubileum, de nieuwe naam de “Dominee Hasper Skoalle”.

Met nieuw naambord en logo. (1944 moet zijn 1994)
Rapport boekjes van
de Ds. Hasperschool.
Boppe/boven: Op de foto voor de (cassette) hoes. (© Roel Haaijes, Foto 17-3-1992).
Boven: 75 jr. Ds. Hasperschool
Boeken over Hasper.
Hasper een lied voor de wereld
Wandbord Ds. Hasperschool
Lepeltje Ds. Hasperschool
40 jr. Ds. Hasperschool
Programma 75 jr Hasperschool
Boek over 100 jaar Hasperschool. (1919-2019)

Boven: 3 foto’s kwam men tegen bij de sloop van de Dominee Hasper School. Rechts: Wie het weet mag het zeggen. Welk oud spelletje is dit?


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk