Buorren

Buorren

In de Oud Friese Oorkonden van 1320 (uitgave Sipma) staat over de oude dorpskern van Akkrum: “hwsen ende Steden, lidzende in Ackeremma bwren by da westera syda dat personna hws oen dat hoeff”. Hiermee zal it Heechein, de Buorren en de Dringelstrjitte worden bedoeld, inderdaad de oude kern van het dorp. Indertijd werd het gedeelte van de doarpsstrjitte van de Kleef naar de Brede Brug bij de Kleef gerekend, maar later werd dit ook bij de Buorren gevoegd. In 1955 heeft de naamgevingskommissie dat overgenomen en nu loopt de Buorren van de Kleef tot aan de Doopsgezinde kerk. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Bovenstaand een plattegrond van de Buorren.
Ansichtkaart Buorren, 1908.
Boven: Gezicht op Akkrum, ongeveer 1780. We zouden bijna denken dat dit een ander dorp is.
Bovenstaande ansichtkaart is gemaakt uit het raam bij fietsmaker Osinga.
Boven: Buorren 1934
Boven een viertal oude kaarten van de Buorren . .
Boven: Buorren 1902.
. . van verschillende jaren.
Boppe-boven: Artikel uit Heerenveense Courant .
 Boven: De Buorren gezien vanuit de kerktoren.
Boven: De Buorren ca. 1930
Boven: Buorren 1902.
Boven: Friese Koerier 1971.
Boppe-boven LC. februari 1978.
Boven: De Buorren gezien vanuit de kerktoren.
Boppe-boven Klaverblad 19-10-1972
Boppe-boven Mid Fr. 23-10-1982
Boven: Buorren ca. 1965

(Ver)bouwtekeningen

 Boven: Verbouw voor Doopsgezinde gemeente Buorren 1. (1972)
Boven: Een nieuw toegangshek voor de Doopsgezinde kerk Buorren 1. (2005)
Boppe-boven: Bestaande en nieuwe toestand winkelpand “Excelsior” hoek Hoofdstraat/Leechein 1941


Boven: Plan voor het bouwen van de woning van de heer F. Kleefstra, Buorren 10. (1973)
Boven: Een luifel voor F. Kleefstra, Buorren 10, (1980)
Boven: Plan voor verbouwing van het kantoor van N.V. Stoomschaatsenfabriek vh. GS Ruiter aan de Buorren 12, (1924)
Boven: Plan van een vertimmering voor Hotel Kuiper voor de heer G.K. Dijkstra, aan de                 Buorren 16, (1923) 
Brugwachterswoning aan de Buorren 17, (1914)
Boppe-boven: Situatie tekening betreffende de woning van A.van der Hoek. (1922)
Boppe-boven: Plan tot varbouwingvan het bestaande woonhuis tot woon-winkelhuis van B. van Dijk         aan de Buorren 21, (1923)
Boven: Coöp-productie en verbruiksver. “Excelsior” UA, Opmeting van het woon- en winkelhuis aan de Buorren 21, (1926)
Boven: Plan van bvertimmering van het perceel met eigenaar Zwier, Buorren 33, (1914).
Boven: Plan tot bouwen koffiebar met bovenwoning voor de heer H. Schotanus aan de                 Buorren 39, (1970)
Boppe-boven: Wijziging-vergroten bergruimte tot slaapkamer met badkamer voor J.J. Postma,                 Buorren 45. (2008)

Boven en onder: Detailfoto’s van de Doopsgezinde kerk, Akkrum. (2006)

Boppe-boven: voor hrt bouwen van een Reiffeisenbank “Oudeschouw”  aan de Buorren 3,(1973)
Boppe-boven:  6, (1916) Plan van vertimmering perseel sectie B Nr. 1094, eigenaar de heer H. Haanstra aan de Buorren 6, (1916)
Boppe-boven: Te maken bergplaats en Douche voor de heer A. de Jager aan de Buorren 6, (1970)
Boppe-boven: Tekening pand stoomschaatsenfabriek G.S. Ruiter aan de Buorren 8, (1922)
Boven: Vertimmeren front winkel voor de heer A. Kleefstra drogist schilder, 1959
Boven: Plan wijziging zijgevel voormalig brugwachterswoning voor J. Hielkema.
Boven: te maken van een WC en Douche voor de heer J. Hijlkema Buorren 17.
Boven: Werk, Familie Wu te Akkrum 1992.
Boven: plan verbouwing van een woning en winkelhuis tot dames- en heren kapsalon voor de heer de Vries, Buorren te Akkrum.
Boven: Plan tot verbouwen van een winkelhuis voor tekening van de heer G. Weenings.
Boven: Plan voor het verbouwen van perceel D 90 te Akkrum voor rekening van de weled. heer Schouwstra, bloemist te Akkrum. 1959
Boven: Plan van het maken van nieuwe voorgevels van de woningen van de heer Jarings te Akkrum.
Boven: Een mooi straatbeeld van de Buorren te Akkrum in 1908.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk