Brêgegat it

Brêgegat it

“Brêgegat”, (straat).

Wanneer de naam Brêgegat eigen is geworden, is niet na te gaan, maar in koopakten is nogal sprake van “Het Bruggegat”. In 1699 werd Akkrum door de doorbraak in twee helften gedeeld, die de aanleg van “De Flapbrugge” noodzakelijk maakte. Later werd deze vervangen door een draaibrug, dat tot gevolg had, dat aan weeerskanten een gat gegraven moest worden, waar een rail in kwam voor het afdraaien. De vraag is, heeft het Brêgegat zijn naam te danken aan die brugegaten of is er inderdaad sprake van in gat in de betekenis van “doorgang”, zoals Sipma in zijn Fryskenammekunde 2 op blz. 76 aangeeft? (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982)

Naast Bregegat straat is er ook Bregegat water.

Links de plattegrond zoals It Bregegat ooit was.

Foto Boven: ca. 1902
In het hoge huis links op de foto boven, heeft Albert de Vries gewoond met een boekenwinkel. (op de foto rechts)
Rabobank aan it Brêgegat, 2007.
Bovenstaand naambord zat bij Mw, Grietje Schoolstra (Mounedyk) op de muur.

Naast Bregegat straat is er ook Bregegat water.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk