Bokkumermar

Bokkumermar

Bokkumermar

De Bokkumermar ligt noordelijk van Bokkum en zuidelijk van Birstum. Eertijds stond deze in verbinding met de Boarn, door een Sylroede naar It Ald Syltsje en met de Bustumermar door in vaart er doorheen. Beide vaarten zijn vervallen. Dat is niet het geval met it Burstumerrak, dat uit de mar via het Douwe Tseardsrak en de Grêft naar de Wide Ie loopt. Vanaf Nes gaat de Sylroede naar het meer; wie van de Ie naar Nes wil varen, vindt hier in prachtige waterroute. In 1918 kwam de nieuwe weg naar Grou dwars door de Bokkumermar te liggen, die toen dus in tweeën werd gedeeld. De oostelijke helft bleef open water, het westelijke deel groeide vrijwel dicht en is rietmeer geworden. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).”

Boven: De plattegrond van de Bokkumermar.
Boven: De Satelietfoto van de Bokkumermar.
Boven: Oud Akkrumer Atze de Vries heeft zijn herinneringen op papier gezet, © Mid Frieslander, 1984
Camping Marsicht’ van de familie Snoek ligt aan de Bokkumermar
Boven links; Trouwerij aan de Bokkumermeer bij de familie Snoek. Tseard Snoek met zijn dochter Grytsje en Symen Reitsma (Op 14 maaie 1971 stappen zij in het huwelijksbootje. Op de rechter foto de familie van het bruidje. Rechts Douwe Snoek, onze heit zijn broer. Daarnaast  zijn vrouw Feikje Snoek- Brander, dan onze heit zijn mem, Haakje Boek-Bruinsma, dan Germ Snoek, met zijn vriendin Catryn, dan onze beppe haar tweede man Jacob Boek. (vandaar Boek-Bruinsma) dan Tseard Snoek en daarachter Hanneke Snoek. Wie op de melkboot voer weet ik (Grytsje Snoek) niet meer. (Foto’s met dank aan © de famylje Reitsma-Snoek.)
Tseard Snoek en vrouw bij de Bokkumermar
Een jonge Jogchum Snoek op de Bokkumermar
Lafearje en soms foar de wyn’ op de Bokkumermar

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk