Bokkum

Bokkum

Bokkum

Het Buurtschap Bokkum bestaat uit twee boerderijen. Stijf naast elkaar en op hetzelfde erf, en hoort thuis onder Nes. De boerderijen liggen ten zuiden van de Bokkumermar tussen de Grousterdyk en de Ryksautowei. De naam zal, dunkt mij, zijn oorsprong hebben in de persoonsnaam Bokke of Bôke. In het Benefisiciaalboeken is aangegeven, dat zowel de patroon als de prebendaris ” jaerlix rente uyt Bockemasae” kon worden ontvangen. Westelijk van Bokkkum liggen in een stuk land twee kleine terpen Stijf naast elkaar, bij de Akkrumers bekend als “de Bokkumer heuvels”. Bij onderzoek vonden wij daar zo’n halve meter onder het maaiveld in een oude vuurkuil Potscherven uit de eerste of tweede eeuw gevonden. Ook in de aangrenzende landen werden bij het aanleggen van de autoweg soortgelijke scherven gevonden. Jammergenoeg zijn beide hoogten geëgaliseerd, toen daarna de aardgasleiding werd aangelegd. Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Rechts de plattegrond van Bokkum rn Bokkumermar.

Foto boven: Schilderij van Bokkum.

Boven: De Bokkumer heuvel © 2013.

Luchtfoto boven: © Jan Siesling 2013.

ArcheologieFoto boven: Boerderij ‘Bokkum’

Foto boven midden: Boerderij ‘Bokkum’ © HJ Noppert

Bovenstaande foto van ‘Bokkum’ komt © Google maps, 2023.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk