Boarnsterdyk

Boarnsterdyk

De Boarnsterdyk is grotendeels aangelegd op de Alde Slachte en het was eertijds een modderweg, die van de Kleef in Akkrum naar Aldeboarn liep. Op enkele stukjes na loopt de weg evenwijdig aan de Boarn. Tot aan het eind van de 18e eeuw wordt de dijk aangegeven als Puinweg en om rond 1830 een ”grindweg”. In 1864 wordt de weg verhard met macadam-steenslag en spreekt men van een ”Kunstweg”. Het gedeelte in Akkrum was inmiddels met klinkers belegd. Na de 2e wereldoorlog werd de weg geäsfalteerd, maar hij was al gedegradeerd tot vervoersweg voor het kleine verkeer, omdat vrijwel parallel ernaast in de 30er jaren een nieuwe verkeersweg naar Aldeboarn was aangelegd. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).”

Bovenstaand de plattegrond van de Boarnsterdyk.
Luchtfoto Akkrum-Oost en Nes, Ca. 1965. Met er midden doorheen de Boarn.
Foto linksboven: Vlnr. Beppe Akke Dijkstra, dochter Akke Dijkstra en  pake Ruurd Dijkstra. (Foto:© familie ter Haar). Foto rechtsboven: In 1960 zijn er een tal huizen afgebroken aan de Boarnsterdyk. Zowel aan de noord- alswel de zuidkant. Dit in verband met de komst van een viaduct in de autoweg Leeuwarden-Zwolle. Aan de zuidkant was dat oa. het huis van de familie Dijkstra op onderstaand twee foto’s. (Foto’s: © Familie ter Haar).
Onder en boven foto’s van de oude Boarnsterdyk.
Boppe-boven: De ontploffing van de Gasfabriek (december 1921). 

Voor meer Gasfabriek zie Dorpshistorie > Industrie > Gasfabriek.

Boven: Twee foto’s nabij de Zuivelfabriek.
Boven: De Boarnsterdyk, gezien vanuit Aldeboarn, links van het midden (tussen 4e en 5e boom links) de boerderij van Santema tussen de bomen en ook links het pad naar de boerderij van de familie van der Meer!
Boven: Boarnsterdyk, ca.1950.
Boven: Gasfabriek met melkboer Atze Hoogeveen?
Boven: De O.L. –  U.L.O. school in 1956.

Voor meer U.L.O. zie Dorpshistorie > Onderwijs > U.L.O.

Boven: Deze foto heeft Thom de Vos in 1968 gemaakt van de boerderij die stie op de splitsing van het Melkerspaed/ Boarnsterdyk is. De boerderij van Sjouke en Hinke Dijkstra. Thans (2019) wonen Eelke en Geeske Schaap daar. (Met dank aan © Thom de Vos). Wilt u meer weten over deze of andere boerderijen in Akkrum raadpleeg dan het boek Boerderijen van Akkrum. Een uitgaven van Akkrum Ald en Nij, geschreven door Geart de Jong en Freerk Wind.
Boven: It huis van de Directeur van de FCE, familie Winkel is klaar.

      

Foto rechts: Sipke Bouma (van de Bakker) met zijn fiets aan de Boarnsterdyk bij de afslag Mienewei (FCE).

Boven: De woning van de Rijkskeurmeester.
Boven: De Friesche Stelphoeve te Akkrum. (“Stedina”). Voor het hele verhaal van deze mooie boerderij: zie het boek ”Boerderijen van Akkrum” van Akkrum Ald en Nij door Geart de Jong en Freerk Wind.
Gasfabryk.

(Ver) Bouwtekeningen

Boven Boarnsterdyk 2, en 10, vlnr: 1916, 1919, 1919.
Boven Boarnsterdyk 2 vlnr: 1960, 1919.
Boven Boarnsterdyk 12 en 13. vlnr: 1955, 1916.
Boven Boarnsterdyk 26, 28 en 30. vlnr: 1925, 1919, 1969.
Boven Boarnsterdyk 30-32 en 31. vlnr: 1923, 1923.
Boven Boarnsterdyk 34, 35 en 38. vlnr: 1923, 1949, 1923.
Boven Boarnsterdyk 38 en 40. vlnr: 1923, 1916.
Boven Boarnsterdyk 40, 41 en 42. vlnr: 1917, 1929, 1921.
Boven Boarnsterdyk 48 en 52. vlnr: 1920, 1929.
Boven Boarnsterdyk 54, 56 en 58. vlnr: 1929, 1930 en 1930.
Boven Boarnsterdyk 60 en 62. vlnr: 1930, 1948.
Boven Boarnsterdyk 105, 107 en 109. vlnr: 1929, 1926 en 1923.
Boven Boarnsterdyk 111 en 115. vlnr: 1927 en 1928.
Boven Boarnsterdyk 71, 1929.
Boven Boarnsterdyk 83, 1924.
Boven Boarnsterdyk 77, 1926.
Boven Boarnsterdyk 85, 1930.
Boven Boarnsterdyk 79, 1930.
Boven Boarnsterdyk 81, 1915.
Links: Boarnsterdyk 95, 1918. Boven Boarnsterdyk 93, 1916.

Zie ook: Nije Boarnsterdyk en ‘Boarnsterdyk ‘Tsienhúzen’.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk