Birstum/Burstum

Birstum/Burstum

Birstum/Burstum

Buurtschap “Birstum” of Burstum.

Even ten noorden van Bokkum en de Bokkumermar ligt Birstum (spreek uit Burstum), een buurtschap met vanouds acht stemdragende Boerderijen. De naam komt oa. voor in oude documenten van het Klooster Ealsum. Bakker vindt in 1425; “Ferdban of brieven van consent Uteka Bauwengha, Greetman te Wobbingha- breggha goet te Birstens”. Ook later duikt  “Smeingha – of Smeingha goet” een paar keer op, meestal tegelijk met “Amkema of Amckema goet te Birstens”. Als de bischop in 1315 het  eigen- domsrecht over zo’n 38 kerken en kerkjes in het Decanaat Bornego aan het Nesser convent ontneemt, blijkt in Bersachom ook een kapelletje te bestaan, zoals H. Halbertsma in zijn bijdrage over Bornego (De Vrije Fries 1962) meedeeld. Voorheen liep vanaf Akkrum een voetpad door het land naar Birstum, maar in 1918 werd van Nes naar Grou een weg aangelegd en raakten Bokkum en Birstum uit hun eeuwenlange isolement. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” fan Merten Bakker. 1982)

Rechts de Plattegrond van Buurtschap Birstum. ook wel Burstum.

Eens was dit een ‘zoekplaatje.’

Linksboven: ‘Marsicht’ en rechtsboven: Een artikel met foto uit het oude ‘Klaverblad’

Artikel boven uit het Klaverblad van 1983 door Merten Bakker.

Boven: Een drietal foto’s van de familie Klijnstra. Onder is de boerderij van de Klijnstra’s.

Foto boven: Boerderij nr. 21 op het adres Birstum 5 van voorheen oa. Michiel van Dam. Wilt u meer weten over deze en of andere boeredrijen, dan verwijs ik u naar het boek: Boerderijen van Nes, van Freerk Wind en Geart de Jong van de stichting Akkrum âld en nij, 2013.

Foto boven: Boerderij nr. 26 op het adres birstum 15 van voorheen oa. Bottema, met rechts Botgtema met de stier. Wilt u meer weten over deze en of andere boeredrijen, dan verwijs ik u naar het boek: Boerderijen van Nes, van Freerk Wind en Geart de Jong van de stichting Akkrum âld en nij, 2013.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk