Biljet it

Biljet it

Biljet it

‘It Biljet’, dat  indertijd aan de noordkant van de Meinesleat lag, stond in het Floreen- en het Reëelcohier onder ”losse landen” aangegeven als ‘De Biljetsfenne’, maar sinds 1759 hoorde het bij het eigendom van pleats nr. 56. (‘De Welgelegenpleats’). Oorspronkelijk was het laag, buitendijks land, dat in de winter meestal onder water stond en dan aan beide iisclubs gelegenheid bood, om daar de hardrijderijen te houden. Waarschijnlijk heeft het in het verleden deel uitgemaakt van de ‘mienskarren’. In de dertiger jaren van vorige eeuw is het gebruikt als sportveld (voetbalveld) en werd er een zweminrichting aangelegd: nu is de laatste een schiphuis geworden en is het sportveld in gebruik als staanplaats voor caravans en tenten. De naam ‘Biljet’ wordt niet zo veel meer gebruikt: Alleen oud-Akkrumers weten nog van het bestaan af. Onze dorpsdichter Willem Jehannes Koopmans verklaarde de naam uit de recht-hoekige vorm als een biljart terwijl ook het land er zo effen en egaal bij ligt. Oud Akkrumers zochten een verband met de jaarlijkse verhuring bij inschrijving op ”Biljetten”. Kalma zoekt het in Fr. Plaknamman 2 ook in de vorm. In Fr. Plaknammen1 noemt hij de naam ”Bil” voor ”land in en aan het water”,net als Sipma dat ook doet in Fr. nammekunde 2s. 96 en 111, hoewol het die ”bil” aangeeft voor ” út it wetter oanwoechsen lân”. Dezelde zegt op blz 76, dat het woord ”jet” een ”gat of doorgang in een dijk” kan betekenen. Zou dan toch de naam Biljetsfinne” uit 1700 verband kunnen houden met een van deze sinonimen of met alle twee? (Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” fan Merten Bakker, 1982)

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk