Bewaarschool

Bewaarschool

De oude bewaarschool aan de Dringelstrjitte,

Toen in 1881 de zgn. Franse school aan de Dringelstrjitte opgeheven werd, huurde het Nut het gebouw van de gemeente en richtte het in tot kleuterschool. Het kreeg de naam van “Nutsbewaarschool”, maar werd meestal aangeduid met “De Lytse Skoalle” (De kleine school). Door de uitbreiding van het dorp Akkrum, werd de school te klein, bovendien werd het schoolgebouw er niet beter op. In 1968 kon een nieuwe kleuterschool aan het Hopmanshôf geöpend worden. De afbraak van de oude school aan de Dringelstrjitte wordt ingezet. De dakpannen zijn al van het dak af.

Het tweede gebouwtje links is de oude bewaarschool aan de Dringelstrjitte. De sloop is ingezet. De pannen zijn al van het dak.

Voor Klassefotos van de bewaarschool zie: Klassefoto’s BS

Bewaarschool 1937. Bovenstaand een foto met daarop Dina Schouwstra, (tussen de rode pijlen) die de kinderen náár school bracht en ván school haalde. De kinderen moesten een touw vasthouden. Bewaarschool 1937. Dina Schouwstra (boven nr.3) als begeleidster van en naar huis, was gehandicapt 1. Durk Bakker, 2. Fally Melein, 3. Geertje Span, 4. Aaltje ten Hoeve, 5. Tine Melein, 6. Wietse Vis, 7. ? , 8. Atje Vis, 9. ? , 10. Tjitte Jeeninga, 11. Jappie Slotegraaf, 12. Cor Zijlstra, 13.–, 14. Feite Hofman, 15. Appie van Dijk, 16. Janny Veenstra (Zuivelfabriek) en 17. Sippy Zijlstra.
De sloop van de oude Bewaarschool aan de Dringelstrjitte is ingezet.
De kant van de Trigreppel is de schutting te zien, waarachter de Bewaarschool zich bevindt.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com


 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk