Beukerhof it

Beukerhof it

Kleuterschool

Toen in 1881 de zgn. Franse school aan de Dringelstrjitte opgedoekt werd, huurde het Nut het gebouw en richte dat in tot Kleuterschool. Het kreeg de naam van: ”Nutsbewaarschool” maar werd meestal beduid met ‘De Lytse Skoalle‘ ( De kleine school). Omdat Akkrum zich uitbreide, werd de school te klein en bovendien was het gebouw zeer bouwvallig. In 1968 kon een nieuwe kleuterschool aan It Hopmanshof worden geopend, nadat een deel van de kinderen in het groene kruisgebouw waren ondergebracht. Na de trent van de tijd moest de school in naam hebben en dat is toen “It Beukerhof” geworden. (Uit; ‘‘Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982).

In 1983 zitten er nog maar 6 kleuters op It Beukerhôf en dat zijn er te weinig om te mogen voortbestaan. Van Krobbehiem worden 2 leerlingen “geleend” en mag er doorgewerkt worden. Ook het aantal leerlingen op de JBS was flink gedaald.

Foto boven: De nieuwe kleuterschool

Juffrouw Biesma was één van de eerste kleuterjuffen in Akkrum.

De bouw van de school in 1966.
Foto boven: Sjoerd Mud en Landstra met leerlingen in bouwopleiding. Dit is op’t dak van It Beukerhof.
Foto boven: Waar de schapen lopen, is in 1966 Kleuterschool ”It Beukerhof” gebouwd.
Foto’s boven: 2016 © Google streetview.
Boven: Noodlokalen ??
Afscheid van juff. Maaike Ypey.  (19-7-2006)  
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk