Ald Syltsje

Ald Syltsje

Ald Syltsje

Officieel Dykhústersyl

De Dykhústersyl lag in de Leppedyk zo’n kilometer ten noorden van Akkrum. Uit de Boarn daar liep een verbinding door in de Sylroede naar de Bokkumermar. Over deze Syl is, net als ook de andere silen in de Leppedyk, heel wat te doen geweest: De geschillen liepen vaak tussen It Nesker- en het Hasker Convent aan de ene en de Leppa aan de andere kant. In 1506 klaagt de Grytman van Idaarderadeel als dijkgraaf over de slechte toestand van de Syl, die in de scheepvaart en de waterafvoer meer lst dan nut meebrengt. het onderhoud liet te wensen over en de klachten hielden aan. In 1877, toen de afwatering in de provincie verbeterd was, besloten de staten, om alle sluizen in de Leppedyk open te stellen en in 1886 volgt dan de afbraak van de de Syl, die in de volksmond ‘Ald Syltsje’ werd genoemd, een naam die in de 18e eeuw overging naar het boerderijtje dat daarnaast stond.

Het vernoemde boerderijtje
 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk