Ald Skou

Ald Skou

Ald Skou

Rienks en Walther nemen in hun “Binnediken en Slieperdiken” aan, dat met de aanleg van wegen yn de 10e eeuw de Slachte aansloot aan de Himdyk en de Griene dyk, maar later (in de 13e eeuw) met het doorgraven van de Wjittering de verbinding verbroken is en een overzet ingesteld moest worden. In 1546 wil het Hof van Friesland de rijweg naar het zuiden verbeteren en schrijft het een brief naar klooster Ealsum, waarin gevraagd wordt om het aanleggen van een brug over de Wjittering. Dit is niet gebeurd; het bleef een schouw. Pas in 1848 kwam een brug over de Wjittering in de Rijksweg. Waarschijnlijk is de naam Alde Skou ontstaan in 1723, toen de Vegelinsdyk naar Joure gereed kwam en een overzet ingesteld werd en Nije skou genoemd werd. Volgens het Floreencohier staan te Alde Skou zo’n twaalf boerderijen, maar in de loop van de tijd zijn de meesten afgebroken en bleven er, wat Utingeradeel betrof, maar vijf over. Daarnaast zijn er nog een paar woonhuizen bijgekomen en verder is de Herberg “Alde Skou” zeer belangrijk (geweest). (Uit ‘Toponymy fan Akkrum en Nes‘ fan Merten Bakker. 1982).

Links en rechts een plattegrond van Ald Skou.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk