Ald Mear (Ald Mar)

Ald Mear (Ald Mar)

Ald Mear (Ald Mar)

De Ald Mear liep voorheen van it Neardeel naar het zogenoemde Moddergat bij de Sânsleat onder Terherne, oostelijk fan de Koaipolder bij de Meskenwierster Stringen langs. Bij slecht weer mijden de Terhernster schippers soms de ruige Poel en gingen dan binnen door uit het Neardeel door de Mear. Dat is al lang verleden tijd, want de Ald Mear is op enkele plekken afgedempt en kan niet niet meer worden bevaren. Alleen het eerste eind is nog open en staat als paaiplek bekend bij de vissen en vissers en bij millieubeheer hoog aangeschreven. Santema noemt in Fryske nammen 1 s. 103 ook de Ald Mear welke, schrijft hij, door de Terhernster schoolkinderen is verhaspeld tot ‘Ald Mar’. Bij Kalma komt onder rivieren, wetters, geulen” ook de naam “Mear” (Fryske plaknammen 1) en ook Sipma haalt enkele namen met “Mear” als waternaam aan. (Fr. Nammekunde 2 s. 69). (Uit” Toponymen fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982)

Links in blauw de plattegrond van de Ald Mear. (Ald Mar).

Rinse-Marie Terpstra op hun boerepraam ‘Gewin’ in de Ald Mear in 2004.

.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp, dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk