Akkrumerrak

Akkrumerrak

Akkrumerrak

Eertijds liep het Akkrumerrak uit de Geeuw bij de Terkappelster Poel tot aan Akkrum, waar hij zijn naam wel aan te danken zal hebben. Het had toen wel de eigenschap, dat de vaart toen diende voor de aanvoer van turf naar het dorp. Bij het stuk, dat van It Deel naar Akkrum loopt hebben Schotanus en Halma aangetekend: “Oud Akkrumer Rak gedamt”, waar wij uit kunnen opmaken, dat eind niet meer bevaarbaar was. Toen de Polsleat werd gegraven kon dit eind van het Rak gedemt worden. Waarschijnlijk verloor het zijn nut, toen de Polsleat werd gegraven en kon dit eind worden gedemt. Het andere stuk, vanaf de oude Geeuw naar Deel, is nog geheel in tact. Het is een vrij breed vaarwater, dat niet meer wordt gebruikt voor de beroepsvaart en waar thans de watertoerist dankbaar gebruik van maakt. Dit eind valt kadestraal onder Terherne en Terkaple.

Op de luchtfoto boven in de linkerhelft is het Akkrumerrak. Van links naar rechts loopt It Deel en rechts nog een stukje Meinesleat.

Links de plattegrond van It Akkrumerrak

Zelfs in Utrecht is een Akkrumerrak.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk