Jacob Johan Akkerman

Jacob Johan Akkerman

Dit is de gevelsteen van Trigreppel nr. 25 te Akkrum

De Eerste Steen gelegd door Jacob Johan Akkerman 16 maart 1916

Volgens onderstaande geboorteakte is Jacob Johan Akkerman op 8 april 1912 geboren in Akkrum. Hij was dus nog geen vier jaar toen hij de eerste steen legde:

Jacob Johan is de zoon van Jochem Johan Akkerman (1885-1959) en Grietje Pasveer (1888?-1945). Op 25 mei 1911 zijn ze getrouwd. Jacob Johan is geboren in het huis van zijn opa Jacob Pasveer, de vader van zijn moeder Grietje Pasveer. Opa heeft hem ook bij de gemeente aangegeven. Zijn vader, monteur te Akkrum, was blijkbaar niet in staat om zelf de aangifte te doen. Vader Akkerman is geboren in Groningen.

Jacob Johan is, zo blijkt uit het bevolkingsregister (Deel: 785, Periode 1890-1922), op 19 april 1920 weer ingeschreven te Akkrum. Als vroegere woonplaats is ‘Ned. O. Indië’ opgegeven, met als datum 13 april 1920. De familie Akkerman is dus weer naar wat toen Nederlands Oost Indië heette, verhuisd. In de kolom Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin is ingevuld ‘kleinzoon’, dus het lijkt erop dat hij, toen bijna acht jaar was, weer bij opa in huis is gekomen. De reden is onbekend, maar men zou zich voor kunnen stellen dat zijn ouders wilden dat hij in Nederland naar school ging. De kolom Dagteekening en jaar van het vertrek uit de gemeente is leeg.

In 1932 is Jacob Johan opgeroepen voor militaire dienst, blijkt uit zijn militiestaat:

Hieronder wordt de tekst uit enkele relevante kolommen gegeven. In kolom 3 staat zijn lotingsnummer, 379. In die tijd kon je worden ingeloot voor militaire dienst, dan moest je opkomen, of uitgeloot, dan was je vrijgesteld van militaire dienst. Jacob Johan is ingeloot. Kolom 7 geeft aan dat hij in Haarlem woonde, daar was destijds een kazerne. Als woonplaats ‘van den wettigen vertegenwoordiger’ wordt Medan genoemd. Zijn ouders woonden dus in Indonesië. Uit kolom 8 leren we dat hij op dat moment geen beroep heeft, maar dat hij ‘gaat studeeren aan de M.T.S. voor werktuigbouwkunde’. Hij heeft daarvoor een jaar op de M.U.L.O. gezeten, en een aantal jaren op de Ambachtsschool. In kolom 10 staat dat de Keuringsraad hem ‘geschikt’ heeft bevonden. In kolom 14 wordt aangegeven dat hij het liefst bij de Genie ingedeeld zou worden (daarvoor wordt hij ook het ‘meest geschikt’ geacht). Hij verwacht de opleiding tot onderofficier (O.O.) te doen.

In kolom 15 wordt als datum van inlijving, 18 Juli 1932 genoemd. Bij welk korps is niet goed te lezen. Tijdvak van inlijving is 16/25 Juli 1932 4. In kolom 16 wordt opgemerkt dat hij geschikt wordt geacht voor de opleiding tot onderofficier. Op  30 December 1932 gaat hij met groot verlof. Interessant is de opmerking dat hij ‘voor zoolang hij in Ned. Indië aan den dienstplicht onderworpen is, de bepalingen der Nederlandsche Dienstplichtwet in het algemeen niet op hem van toepassing’ is. Akkerman is dus weer teruggekeerd naar Indonesië.

In de Tweede Wereldoorlog is het Japanse leger Indonesië binnengevallen. Nederlanders werden gevangengenomen en geïnterneerd in kampen, onder vreselijke en zware omstandigheden. Dat lot moet ook de familie Akkerman getroffen hebben. Moeder Grietje Pasveer is op 1 september 1945 overleden in Rantau Prapat, Aek Pamienke, een Japans interneringskamp op Noord-Sumatra, niet lang na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. Vader Jochem Akkerman heeft het kamp overleefd. Hij is hertrouwd en woonde op enig moment in Velsen, waar hij ook is overleden.

Jacob Johan is ook geïnterneerd geweest. Hij is op 8 maart 1942 gevangengenomen op Java, zo blijkt uit zijn interneringskaarten. In de archieven wordt hij ‘Jack Johan Akkerman‘ genoemd, en als geboortedatum wordt vermeld 8 april 1915, maar het gaat onmiskenbaar om Jacob Johan Akkerman, geboren op 8 april 1912.

Op 6 april 1943 is hij overgebracht naar een krijgsgevangenenkamp in Maleisië, en van daaruit op 14 april 1943 verder getransporteerd naar een Thais krijgsgevangenenkamp. Op 27 juli 1943 is hij overleden in het Japanse kamp in Kuye, Kanchanaburi, Thailand aan een acute darmontsteking. Hij zou op 14 July 1943 ziek zijn geworden, en dus al snel daarna overleden zijn. Hij was toen Sgt. M.A. bij het KNIL, it Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Jacob Johan is begraven op het Kanchanaburi War Cemetry in Thailand, waar een gedenkplaats voor hem is ingericht.

Op dat oorlogskerkhof zijn veel militairen begraven die aan de beruchte Birmaspoorweg hebben moeten werken. Het is waarschijnlijk dat dat lot Jacob Johan Akkerman uit Akkrum ook beschoren geweest.

Zijn naam is terug te vinden op de Erelijst van gevallenen 1940 – 1945.

Uit de interneringskaarten blijkt dat Jacob Johan Akkerman getrouwd was met Latuhiken uit Bandoeng.

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk