AGENDA

AGENDA


Dit is de agenda van de Stifting Akkrum Ald en Nij. Met o.a. berichtgevingen over dia-avonden/presentaties van oud Akkrum en Nes. Lezingen die u niet mag missen als u van de plaatselijke geschiedenis houdt, of er meer van wilt weten. Of misschien kunt u ons aanvullen met informatie. Kom op tijd, want VOL = VOL.

U kunt NIET reserveren.


Dit was het voor nu. Na de zomer van 2024 zullen we weer een serie foto’s voor u klaarzetten. (Een plaatje met een praatje) U hoort het op tijd van ons.LET OP . . . 2e ronde

KLAAR


Woensdag 24-4-2024 Lezing over ‘Rondom Trigreppel’. Doarpskeamer, 19.30 uur

“In plaatsje mei in praatsje” (2e ronde)

Fotopresentatie van/over Trigreppel. Voorlopig de laatste in deze serie presentaties.

Wie meer over de geschiedenis van Akkrum wil weten kan zijn hart weer ophalen. Op woensdag 24 april aanstaande geeft de Stifting Akkrum Ald en Nij weer een fotopresentatie die in de Doarpskeamer vertoond zal worden. Naast de vaste grote Stipersjûn in de grote zaal van Leppehiem, word een tal van ‘kleinere’ onderwerpen uitgelicht. Deze keer gaan we de avond vullen met mooie beelden van en over de Trigreppel. Deze werd eerder ook wel ‘Willemskade’ genoemd. Naar de slager, koopman en dorpsdichter Willem Johannes Koopmans. Wist u bijvoorbeeld dat een deel van de Trigreppel maar net behouden is van gedempt te worden?? En dat een Akkrumer dat wist te voorkomen? De presentatie wordt gegeven in de Doarpskeamer aan de Lange Miente 5. De ruimte is beperkt, dus kom op tijd, want vol = vol. De presentatie begint om 19.30 en duurt zo’n 2 uurtjes met een kleine pauze. Personen die niet stiper/donateur zijn kunnen dat aan de zaal worden.

Voorlopig de laatste in deze serie presentaties.

KLAAR


Zaterdag 23-09-2023 Nationale Burendag, ‘Pakhuis’, Galemaleane, 16.30 uur

KLAAR

Zaterdag 09-09-2023 Open Monumentedag, Mausoleum en Coopersburg, va. 10.00 uur

KLAAR

Woensdag 04-10-2023 Lezing over ‘Akkrum-Oost’ Doarpskeamer, 19.30 uur

Onderwerp : ”Tussen de Boarn en Boarnsterdyk”.

De ‘dia’ presentatie van woendag 4 oktober over het ontstaan van de oude wijk Akkrum-Oost. Met straten als Mienewei, Túntsjes, Heechfinne, Jokwei, Seame, etc. Ook aandacht voor sport en spel met het oude voetbalveld, kaats- en korfbalveld. Natuurlijk ook de oude speeltuin en aanwezige bedrijvigheid. Kortom weer een interessante avond. Kom op tijd, want vol = vol.’

KLAAR


Iepenbiere Stipersjûn 2023

(U kunt Stiper/Donateur worden aan de zaal)

Woensdag 08-11-2023 Lezing: ‘Meinesleat en neiste omkriten’. Leppehiem, 19.30 uur

Kom op tiid, want fol = fol


Woensdag 13-12-2023 Lezing over ‘slag door de Buorren’ Doarpskeamer, 19.30 uur

KLEAR


Palmsnein 24 maart 2024

De taditionele palmpaas optocht (1 week vóór pasen) valt dit jaar op 24 maart. De stichting Akkrum Nes Centraal (ANC) en Akkrum Ald en Nij maken er ook dit jaar weer een kleurrijke boel van. Akkrum Ald en Nij heeft weer een expositie klaarliggen voor in de sére bij Grand Hotel Goerres aan de kanadeeske strjitte, die tijdens en na de optocht zal worden getoond. (ca. 11.00-14.00) Het thema van de tentoonstelling is dit jaar . . .

Foto onder: Een stoet van vele kinderen met ouders, broers, zussen, ooms, tantes en vrienden trekt langs het bordes van Coopersburg, om daar te worden toegesproken door de Burgemeester Van Sminia van gemeente Utingeradeel. (Foto @ AA&N circa 1933).


Tige slagge jûn oer de Trigreppel yn ‘e doarpskeamer.

Akkrum- De presentaasje van de stifting Akkrum Ald en Nij, oer de Trigreppel, hat safolle minsken lutsen, dat se lang net allegearre yn de ‘Doarpskeamer’ koenen. Der moasten woansdei-te-jûn 7 febrewaris spitigernoch guon werom stjoerd wurde. Rom foar de oanfang wiene alle stuollen al beset. De measten wiene bewenners of âld bewenners fan de Trigreppel. Mei moaie bylden, ynformaasje en smeuïge anekdoates fan Akkrum Ald en Nij bestjoerder Pier van der Heide, mar ek fanút de taskoagers kaam moaie oanfullings en ynformaasje oer de strjitte, wetter, húzen en (âld)bewenners. Mei in kopke kofje/tee en waarmte fan de Doarpskeamer wie dit in tige slagge jûn te neamen.

Foar de minsken dy der woansdei-te-jûn net yn koene, of net koene, wolle wy fan Akkrum Ald en Nij de searje foto’s noch ris fertoane. Wannear dit wurdt krije jo noch te hearren. Ek oaren minsken binne dan wolkom dy’t der yn ynteresearre binne. Let wol, de romte is beheind. Net stipers kinne dat oan de ‘seal’ wurde.

Foto’s @ Sjoukje Feddes.


Woensdag 10-04-2024 Over ‘Aanleg/groei Hemmen en Leppehiem’. Doarpskeamer, 19.30 uur

“In plaatsje mei in praatsje

Let wel, de ruimte is beperkt.

Kom op tijd, want vol = vol.

Niet donateurs kunnen dat aan de zaal worden

U kunt NIET reserveren.

De ruimte is beperkt (25 personen)

Kom op tijd, want VOL = VOL.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf € 8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Details

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk