Ald Ackrum

Ald Ackrum


Onder: De schijfwijze van Akkrum door de eeuwen, (1476)

Uit “Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982.

Het ontstaan van Akkrum

Akkrum zal zijn ontstaan uit een nederzetting tussen twee stromen, de Boarn en de Trigreppel. Het oudste deel van het dorp bestaat uit It Heechein, de Wide Steech, de Dringelstrjitte en de Boeresteech die deels tegen de terp midden in het dorp liggen. De oude Slachte is indertijd over de terp gelegd en werd later dorpsstraat. Voorheen stonden in en naast Akkrum zo’n twintig boerderijen, waar langzamerhand huizen tussen werden gebouwd, zodat toen van een dorp kon worden gesproken. Het bestaan van boerderijen tussen de gewone bebouwing kan grond geven aan de hypothese, dat de boeren de eerste bewoners zijn geweest: dat waren zeker de veeboeren, omdat de grondaard van Mid-Fryslân zich niet leent voor bouwgrond. De plek waar zij zich settelden was zeer naar de zin: tussen twee waters, aan een terp, beveiligd door de Slachte tegen het water uit de Middelzee en de Boarn en bovendien met rondom weide. Het is slecht gokken, in welk jaar eigenlijk van een dorp kon worden gesproken. Er kan hoogstens worden aangenomen, dat rond de twaalfde eeuw uitbreiding van bewoning is geweest en dat toen uit de eerdere nederzetting een dorp is gegroeid. Wat het ontstaan van de naam betreft, tasten we in het duister. De encyclopedie van Friesland (1958) geeft aan, dat die “misschien” op de Akker of het heem van Akker”, (een persoonsnaam) betekent. Ook dr. J. de Vries wijst op het laatste. Dr. Buitenrust Hettema haalt de Oudgermaanse naam “Akke” erbij. In de Fryske Nammekunde 2 wijst Sipma op het Oudfriese woord “Ake, Aeke of Aecke, dat water betekent, zonder dat evenwel in verband te brengen met de dorpsnaam Akkrum, maar als “Hiem oan it Wetter, mogelijk verhaspeld tot “Aeckerem” (1452) wel kan worden toegevoegd aan de lijst van onderstellingen. (uit:“Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker, 1982) (Zie ook hieronder)

Tekening Akrum in Utingeradeel van J. Stellingwerf, 1722.

Rechts: Een deel uit de Akkrumer Almenak, Utjown fan M. Bakker, 1977.


Der dy namma fan heten is;
”It komôf fan plaknammen” troch Pieter Duijff.

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

                    Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk