Achterom it

Achterom it

Word donateur van Akkrum Ald en Nij. Wij hebben u nodig! U steunt ons al vanaf € 8,50 per jaar. Klik hier om ons een e-mail te sturen. Vermeld als onderwerp ‘Donateur € ….’ en vul een bedrag in. U kunt ook kiezen voor een eenmalige bijdrage op NL49RABO0348329180.

It Achterom is het straatje dat de Feansterdyk met de Mounedyk verbindt. De naam Achterom zal bedoeld zijn omdat het de Achterom van de winkels in de Buorren is. Over het algemeen de bevoorrading voor de winkels die daar staan.

Eerder ook ”Kuperskampke”.

(Tussen Buorren en Ulbe Twijnstrawei-oost).

“Het Kuperskampke” is de volksnaam sinds ongeveer 1850.  Het zogenoemde Kuperskampke lag achter de herberg van “Het wapen van zevenwouden” ten zuiden van de Trigreppel. In 1837 wordt de Herberg verkocht: Bij perceel 1 van de koopacte staat om schreven: ”Een stukje weiland “De Stripe” genaamd, 3 pm. groot”. In 1941 koopt Sjoerd Kuiper de herberg met de Stripe, die later de naam Kuperskampke krijgt. die naam is in het vergeetboek geraakt sinds hier huizen op zijn geboud. (Uit ”Toponymy fan Akkrum en Nes” van Merten Bakker. 1982).

Links de plattegrond van it Achterom

Uit Fan Fryske Groun , 25-9-1936
Tekst uit: “Buertferiening Feansterdyk”, met dank aan Aaltsje Siesling.
Situatie boven It Achterom 2, 1972
Boven: Het is al een poosje geleden, maar Garage Fennema heeft ook nog aan it Achterom gezeten. Thans (2022) zit de Poiesz daar met een nieuw pand.
Foto’s boven: > > >
It achterom 4 (2003)
Foto’s boven: > > >
It achterom 4 (2003)
Boven: Ook de Akkrumer brandweer is een poos aan it Achterom gehuisvest geweest.
(Foto: maart 1991).
Boven: Nog eens twee keer de oude branweer-
kazerne oan it Achterom. (Foto’s: 1999?).
Boven: Links: Start Dorpsvernieuwing (2e fase) aan het begin van it Achterom in september 1999. Met vlnr: de twee jongens zijn Peter Jan van der Molen en Jelmer Roukema. Bij de grote schep de leden van de Dorpsvernieuwingscom-missie; Yde Engelsma, Henk Oosterhoff, Jelle Roorda, Wethouder Jenny Bouma en Janny Hof-Wieringa.
     
Boven: Rechts: Start Doarpsfernijing yn september 1999. De straters hebben pauze in hun eigen ‘stoel”.
Boven (Foto’s: maart 2006).
Boppe/boven: it Achterom juli 2007.
Boven: Uitgave Gemeente Heerenveen, maart 2014.
Boven: Foto’s: februari 2015
Situatieschets nieuwe omgeving Achterom 2019

De Smidsstege liep van de Buorren naar it Achterom. Zie daarvoor óók even op de pagina “Stegen > Smidsstege“. Daar staan ook nog interesante berichten/foto’s.


Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk