Aanwinsten nw.

Aanwinsten nw.

Akkrum en Nes, allerlei “nieuwe” oude aanwinsten:

Met bovenstaande titel, willen wij van de Stifting Akkrum Ald en Nij, meedelen wat we ‘nieuw’ binnen krijgen. (Vanaf 2022, daarvóór hebben we ook spullen gekregen, maar dat vermelden we hier niet meer). Het gebeurd met regelmaat dat we iets krijgen aangeboden, of om iets te mogen scannen voor ons archief. Meestal zijn het oude documenten, foto’s of andere rariteiten. Deze ‘nieuwe’ oude aanwinsten willen we onze stipers en de bezoekers van deze website niet onthouden. Heeft u ook iets van Akkrum-Nes dat wij mogen scannen ? Dat stellen wij zeer op prijs. Of een mooi verhaal(tje), anekdote is ook altijd welkom. Stuur daarvoor een berichtje naar: stiftingakkrumaldennij@gmail.com


25 mei 2024. Boek “Adelijk Bloed” van de UT. fabrieken.

Van de heer Jaap van der Sar kregen wij een mail of wij een uitgave van de UT-fabrieken willen hebben.
Het gaat over de van 1910 t/m 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekstieren.
De uitgave is van juni 1962 en voorzien van ingeplakte plaatjes van stamboekstieren. Tige tank van der Sar
.
 

Zeer oude familie brieven.

Anneke Nijenhuis-Bijlsma had oude familiepost op de Facebook side “Akkrum-Nes yn’t ferline” gezet, met als vermelding ‘Veel over Akkrum’. Bij navraag om het te mogen inzien was Anneke bereid om het te laten lezen om vervolgens op te nemen in het archief van Stifting Akkrum Ald en Nij. Waarvoor tige tank Anneke.


17-5-2024, Ansichtkaarten-verzameling oud Akkrum.

Boven een selectie uit de grote verzameling

Van de familie Reuver-van Kampen kregen wij een verzameling ansichtkaarten van oud Akkrum. Hoewel hun vader Lieuwe van Kampen in 1946 van Akkrum naar het Gelderse Groesbeek verhuisde, bleef Akkrum -naast Groesbeek- zijn grote liefde. Hij bleef ansichten van Akkrum verzamelen tot hij kwam te overlijden. Na een poosje dachten de erfgenamen de verzameling naar Akkrum te doneren, hetgeen vrijdag 17 mei gebeurde. Argiefbeheerder Pier van der Heide was er heel blij met dit aanbod. Familie Reuver-van Kampen: Namens de stichting Akkrum Ald en Nij, heel hartelijk dank voor dit geweldige gebaar. Bovenstaand een gedeelte van alle gekregen ansichtkaarten.


10-5-2024. Schaats-prijscourant en schaatsboek

Van de heer Kleis Oenema van dat ”Nostalgisch dubbele exemplaren van een G.S. Ruiter schaats-
Redensmuseum’ uit Jubbega kregen wij enkele courant en een boekje met en over schaatsen-makers. Tige tank Kleis Oenema.

1-5-2024. Familiestambomen Peenstra’s.

Van oud Akkrumse Meintsje Visser-van Dam kregen we enkele familiestambomen. Uitgezocht en gemaakt door haar vader en oud ‘Akkrum Ald en Nij’ medewerker Siebe van Dam. Tige tank Meintsje.


24-4-2024. Familie foto’s

Van oud Akkrumer, Henny van den Berg, thans woonachtig in Heerenveen, kregen we een 5 tal prachtige foto’s waar Henny samen met zijn broertje Jefta en zijn ouders woonden. Te weten aan de Mounedyk, Nes, en Sinnebuorren. Tige tank Henny.


18-4-2024. Wimpel A.W.S. Eendracht

Lang geleden een wimpel ontworpen voor AWS-Eendracht. Vandaag kreeg ik deze terug. Tige tank.


18-4-2024. Label en briefkaart van F.C.E.

Gekregen van verzamelaar Grou, Bauke Lageveen uit Grou een kartonnen label van F.C.E. en een briefkaart van F.C.E. Tige tank Bauke.


16-4-2024. Speldje v.v. Akkrum.

Aangekocht via Marktplaats en ontvangen op 16-4-2024 het verzilverd speldje van vv Akkrum.


13-4-2024. Boek over familie de Vries.

Vandaag kreeg ik via de post een fors boekwerk van oud Akkrumer (inmiddels Sneker) Rudy de Vries. Hij schreef een boek op A4 formaat over de familie de Vries. Omdat hij foto’s uit ons archief heeft mogen gebruiken voor zijn boek, kregen wij als dank daarvoor een exemplaar. Dit boek is niet voor ‘publikatie’ bedoeld. Tige tank Rudy.


9-4-2024. Uitnodiging: Ned. Ver. tot Afsch. v. Alcoh. h. Dranken.

Via een mail kregen wij van Jelle Dijkstra uit Wergea deze uitnodiging van een jaarvergadering van de Ned. Ver. tot Afsch. v. Alcoh. hou. Dranken op donderdag 28 januari “32. Waarvoor dank.

9-4-2024. Ansichtkaart Leppedyk

Via een bekende Akkrumer kwam deze ansichtkaart binnen.

3-4-2024. Foto’s: Volksspelen en Kermis

Van Wouter Onrust kregen wij de bijgaande foto’s, volgens hem, van de Akkrumer volksspelen, met de vraag hoe het spel met de tonnen heet, op de bovenste foto. Weet iemand dit?? stiftingakkrumaldennij@gmail.com


2-4-2024. (Ver) bouwtekening arm-voogdij-woningen.

Op 2 april 2024 kregen wij deze (ver)bouwtekening van de voormalige arm-voogdij-woningen aan de Boerestege. Huidige eigenaar van deze woningen, Wietse en Geke de Vos hebben dit blokje woningen gekocht in 1983 en verbouwd. Zij kregen daarbij ook de (ver)bouw tekening van 6 naar 4 woningen. Tekening van 4 jan. 1955. Tige tank hjirfoar.

27-3-2024. G.S. Ruiter, reclame object

Van een anonieme gever werd ons een mooie G.S. Ruiter reclame plaat aangeboden. Tige tank.


24-3-2024. Foto en kranten-knipsel.

Van de heer Piet Bakker uit Drachten kregen wij een foto van leraren van de oude ULO. Maar ook een krantenartikel van Bakker zijn Pake, te weten Merten Durksz Bakker uit 1981. Tige tank Piet.


17-4-2024. Allerlei documenten

Van Mien Bosma kregen wij bovenstaande documenten. Dezen zijn van de vader van Miem, melkboer Evert Bosma. Tige tank Mien en Sietse


16-3-2024. Schilderij Kleef (achterkant)

Bovenstaand schilderij werd gemaakt door S.J. Kooistra. Het is het geboortehuis van Jemke Visser en dus het woonhuis zijn moeder (Juff) Jant Visser-Bakker. S.J. Kooistra is een oom van Jemke Visser. Van hem mochten wij een repro maken, die werd gemaakt door Stiper Jan Eijzenga. Tige tank Jan.

6 maart 2024. Schilderij Brêgegat.

Een groot schilderij van It Brêgegat, werd ons aangeboden door de familie Knevelman. Het schilderij is gemaakt door Harm de Jong, geeft een oud beeld van it Brêgegat. Tige tank familie Knevelman.


25-2-2024. Schilderij van oud Akkrum en F.C.E. kist.

Van oud Akkrumer Alie Rusch kregen wij een mail dat ze door verhuizing geen plaats meer hadden voor een schilderij gemaakt door haar pake en oud Akkrumer Merten Mulder. Mulder schilderde wel meer landschappen van oud Akkrum. Dit tafereel is van 1959. Daarnaast had ze ook nog een houten kist van F.C.E. met opdruk: “Luncheon ham, 6 tins, F.C.E. Akkrum, Holland” voor ons. Tige tank Alie.


13-2-2024. Oude documenten, oa. (betaalde) rekeningen.

Van dorpsgenoot Kees Middendorp kregen wij familiestukken en andere documenten. Bovenstaand en tal oude (betaalde) rekeningen met mooie briefhoofden van de betreffende winkels-bedrijven uit Akkrum uit de eind jaren “40. (13-2-2024) (Dit is een klein gedeelte) Tige tank Kees.


2-2-2024. U.T.D. verzameling.

Sjoerd Leistra uit Grou heeft bij UTD in Akkrum gewerkt en had een verzameling daarvan. Na zijn verhuizing wilde Leistra deze verzameling afstaan aan de stichting Akkrum Ald en Nij. Waarvoor wij Sjoerd Leistra zeer erkentelijk zijn voor zijn gulle gift. Naast bovenstaande reclame artikelen kregen we ook dia’s, personeelsbladen en andere UTD documenten. (28-2-2024) Tige tank Sjoerd.


7-11-2023. Akkrum documenten

Oud leraar aan de Mavo Akkrum, Klaas Sikkema, bracht oa. bovenstaande documenten bij ons. In jubileumboekje 60 jaar, van voetbal vereniging Akkrum, (1986).


3-11-2023. Scans van Muziekkorps ‘Harmonie’

Uit de erfenis van Mevrouw Janke van Dijk uit Leppehiem kregen wij bericht van haar zoon Tjeerd, of we belang hadden bij enkele Akkrum boekjes. Na een afspraak te hebben gemaakt zijn we er geweest en hebben ook nog een foto-album over muziekvereniging Harmonie mogen scannen. Dit zijn unieke foto’s die ons archief van ‘Harmonie’ mooi aanvult. (3-11-2023) Tige tank familie van Dijk.


Oktober 2023. U.Twijnstra’s Oliefabrieken. jub. boek 1887-1927.

Hans Anker schonk ons dit fraaie 40 jarig jubileum boekje van U. Twijnstra’s Oliefabrieken. Een mooi exemplaar met vele foto’s van de U.T. fabrieken. 1887- 1927. Tige tank Hans Anker.24-4-2023. Poëzie-album met oud Akkrumers.

Van de familie Hendrik en Roelie Waringa kregen wij bovenstaand Poëzie-album te leen om de de dichtwerken te mogen scannen. Een flink aantal vriendinnen en familieleden van eigenaresse Jannie Thijssen, schreef in het Poëzie-album. De datum van de geschreven personen is april 1941. Tige tank Hendrik en Roelie Waringa. Heeft u ook nog een Poëzie-album liggen met oude Akkrumer namen. Wij stellen het zeer op prijs om die te scannen.


10-10-2023

Anke Steensma brengt regematig oude Akkrumer documenten langs die we dan mogen scannen, waar wij weer enthousiast van worden. Tige tank Anke en Jan Steensma


13-6-2022. Oude Akkrumer documenten.

Gekregen van het Museum Joure, fraaie documenten uit Akkrum en naaste omgeving. Naast nog meer documenten, even de mooiste en belangrijksten: Boven twee foto’s van de oude ‘Akkrumer ‘Nesser’ ULO. De voor- en de achterkant met handtekeningen/namen van de leerlingen. Hierboven een heel bijzondere ‘krant’, te weten “Meskenwierster Avondblad” Alleen het voorblad, (1922) Tige tank museum Joure


Schenkingen aan de Stifting Akkrum Ald en Nij, vanaf ca. 2022.


Heeft u ook nog van deze mooie documenten, die u niet verloren wilt laten gaan? Wij maken graag een scan of foto’s van uw oude Akkrum-Nes (familie) stukken. Stuur daarvoor een berichtje naar Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

Heeft U nog vragen, op- of aanmerkingen over dit onderwerp, of een ander onderwerp of heeft u nog iets dat u met ons wilt delen. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Spreekt ons werk u aan, en wilt u ons ondersteunen? Donateur worden kunt al vanaf €8,50 per jaar. Zo kunnen wij ons ‘werk’ blijven doen en kunnen andere bezoekers er ook weer van genieten. Wij horen het graag. Alvast bedankt.

Stiftingakkrumaldennij@gmail.com

 - 
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
Frisian
 - 
fy
German
 - 
de
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk